Wat is payroll precies? Het antwoord lees je hier

Ja, wat is payroll eigenlijk precies? Payroll betekent letterlijk ‘loonlijst’. Als medewerker met een payroll contract kom je niet op de loonlijst te staan van het bedrijf waar je werkt, maar op die van de payroll specialist. De payroll specialist, in dit geval Persolvo, is jouw juridische werkgever. Wij betalen je uit, zorgen voor correcte belasting- en premieafdracht, letten erop dat je het juiste aantal vakantiedagen hebt en regelen je pensioen. Maar Persolvo doet nog veel meer. Wij maken ons sterk voor goed werkgeverschap.

De redenen voor bedrijven om met jou een payroll contract aan te gaan, lopen uiteen. Grotere bedrijven werken samen met een payroll specialist voor een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid. De inzet is een langdurig werkverband, maar het bedrijf legt zich (nog) niet volledig vast. Jij zit er trouwens ook niet aan vast. Je hebt geen opzegtermijn. Kleinere bedrijven geven medewerkers vaak een payroll contract om hun personeels- en salarisadministratie te ontzien. Payrolling bespaart dan tijd en gedoe. Maar daarmee is de vraag ‘wat is payroll’ nog niet beantwoord.

Hét antwoord op de vraag ‘wat is payroll’
Het technische antwoord op de vraag ‘wat is payroll’ luidt: payroll is het uit handen geven van juridisch werkgeverschap door een bedrijf aan een payroll specialist. Het werkt in feite heel simpel. Het bedrijf zelf doet de werving en selectie. Ze willen graag dat jij er komt werken, maar kunnen je om welke reden dan ook nog geen vast contract aanbieden. Dus schakelen ze een payrollbedrijf in. In de bouw en techniek is dat vaak Persolvo, want wij zijn dé payroll specialist van deze sectoren.

Wij gaan als payroll specialist vervolgens met jou een payroll contract aan. Je komt bij ons op de loonlijst en, linksom of rechtsom, we zorgen ervoor dat je altijd werk hebt. Dat ligt vast in onze payroll garanties voor medewerkers. Voor dat werk ontvang je hetzelfde loon als de vaste mensen van het bedrijf waar je aan de slag gaat. Zo houden wij ons voor werk in de bouw áltijd aan de bouw-cao. Je bedrijf vult de ‘zachte’ werkgeversverplichtingen in: begeleiding, instructies, beoordelingsrondes, enzovoorts. Wij zorgen als payroll specialist voor de ‘harde’ verplichtingen: stipte betalingen en afdrachten, vakantiedagen, pensioenopbouw, doorbetaling bij ziekte, enzovoorts.

Wat is payroll in jouw persoonlijke situatie
Bij Persolvo gaan we voor goed werkgeverschap. Je krijgt toegang tot leuke werknemersextra’s en interessante kortingen. Ook maken we de weg vrij voor eventuele opleidingen. Wij helpen je zelfs bij het verkrijgen van een goede hypotheek. Je rechten worden goed beschermd en je toekomstperspectieven zijn prima. Er is immers meer werk in de bouw, techniek en metaal dan dat er vakmensen zijn.

Heb je afdoende antwoord gekregen op de vraag: wat is payroll precies? Of heb je nog vragen over: wat is payroll voor mijn specifieke, persoonlijke situatie? Hoe zit het met mijn rechten, mijn pensioen, mijn vakantiedagen en met mijn kansen op een eigen huis? Stel ze gewoon en je krijgt antwoord. Daar zijn we voor. Ook dat hoort bij goed werkgeverschap.

Als payroll specialist voor de bouw, techniek en metaal maken we extra werk van goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap, iedereen heeft er recht op. Ook jij en al die anderen met een payroll contract. Het bedrijf waar je werkt, kiest ervoor om het juridische werkgeverschap aan ons toe te vertrouwen. Je staat officieel bij ons op de loonlijst en wij zorgen ervoor dat je op tijd je loon ontvangt, verzekerd bent van het juiste aantal vakantiedagen en een correcte pensioenopbouw, en netjes doorbetaald krijgt bij ziekte. Veel payrollbedrijven beperken zich tot deze administratieve verantwoordelijkheden. Persolvo gaat een stap verder. Wij nemen ook onze verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap.

Wat mag je onder ‘goed werkgeverschap’ verstaan? Een lastige vraag, maar de wetgever heeft geprobeerd daar een antwoord op te geven. In het Burgerlijk Wetboek staan zes ‘beginselen van goed werkgeverschap’ beschreven. Zo dient een werkgever zorgvuldig om te gaan met medewerkers, mag hij geen misbruik maken van zijn positie, moet hij ingrijpende beslissingen motiveren en verwachtingen waarmaken, werknemers gelijk behandelen en zorgdragen voor goede verzekeringen.

Onze beginselen van goed werkgeverschap

Als we het rijtje afgaan, sluiten onze beginselen van goed werkgeverschap daar helemaal op aan. Wij gaan zorgvuldig met medewerkers om door ze goed en eerlijk voor te lichten en, waar nodig, als werkgever te ondersteunen. Wij gebruiken onze positie om je optimaal te faciliteren en leggen altijd uit waarom we doen wat we doen. We spiegelen je niets voor wat niet haalbaar is, maar wat we beloven en toezeggen maken we waar.

Werknemers gelijk behandelen is voor ons een hoofdbeginsel van goed werkgeverschap. Jij verdient hetzelfde loon als de vaste mensen die in hetzelfde bedrijf hetzelfde werk doen. Daar wijken wij nooit vanaf. Als je werkt in de bouw, is de bouw-cao op jou van toepassing. Dat ligt vast in onze payroll garanties voor medewerkers. Daarin kun je ook lezen dat we je een goed, (branche-specifiek) pensioen garanderen. In de bouw is dat zelfs het pensioen dat geregeld is in de bouw-cao. Als payroll specialist van bouwend Nederland zijn we bij het pensioenfonds voor de bouw aangesloten.

Goed werkgeverschap is ook persoonlijke aandacht

Nog een belangrijk Persolvo-beginsel voor goed werkgeverschap is: persoonlijke aandacht. Wij staan klaar om je vragen te beantwoorden en naar jouw wensen te luisteren. Wil je verder in je vak? Dan onderzoeken we samen wat je mogelijkheden zijn en welke studie past bij jouw ambities. Ben je eraan toe om je te settelen in een eigen koopwoning? Dan helpen we je bij het verkrijgen van een goede, eerlijke hypotheek.

Je werkt op basis van een payroll contract. Officieel ben je dan een ‘flexwerker’. Dan ben je in goed gezelschap, want in 2017 telde Nederland bijna twee miljoen mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst, zzp-ers meegerekend. Lange tijd was het voor deze grote groep harde werkers haast onmogelijk om een fatsoenlijke hypotheek te krijgen. Gelukkig hebben we nu de arbeidsmarktwaardescan. Een vast contract is niet langer maatgevend voor een hypotheek, maar jouw perspectieven op de arbeidsmarkt. En die mogen er zijn, in de bouw, techniek en metaalsector!

Ook jou helpen we graag met je hypotheekaanvraag. En dat werkt. Dit schrijft een van onze medewerkers erover: “Persolvo staat altijd direct voor me klaar. Niet alleen bij loonkwesties, maar ook voor mijn hypotheek. Dankzij de arbeidsmarktscan van Persolvo heb ik een hypotheek gekregen, terwijl ik niet in vaste dienst was. Geweldig!”

Een mooi voorbeeld van goed werkgeverschap. En daar zijn we als payroll specialist trots op.

‘Persolvo ziet mogelijkheden waar anderen obstakels zien’

Joop de Graauw, ervaren autogeen lasser en dikwandig cv-monteur, is vol lof over de manier waarop Persolvo zich voor hem persoonlijk inzet.

‘Ik ben hier happy’

Joop de Graauw (57) is een zeer ervaren autogeen lasser en heeft ervaring als monteur van industriële, dikwandige cv-installaties. Bij Persolvo staat hij op de loonlijst als ‘nieter’. Hij werkt bij een relatie van Persolvo in Sint Maartensdijk. Joop is er happy, de opdrachtgever is happy met Joop. En toch kwam het bijna tot een breuk. Persolvo wist dat te voorkomen. Joop: “Bij Persolvo hebben ze echt hun best voor me gedaan. Dat ervaar ik als uniek.”

Joop bedient bij zijn opdrachtgever een machine waarmee koelelementen worden ‘vastgeniet’ in industriële luchtkoelers. Vandaar de functieaanduiding ‘nieter’. Hij is de enige die dit kan. Dankzij zijn wiskundige inzicht en kennis van het apparaat. Met een ander aan de knoppen gaat het meteen fout.

Als gevolg van de crisis raakte Joop bij zijn vorige werkgever zijn baan kwijt. Na jaren van trouwe dienst. Hij zat niet bij de pakken neer, maar ging weer snel via verschillende uitzendbureaus aan de slag. En zo kwam hij na twee en een half jaar terecht bij zijn huidige opdrachtgever in Maartensdijk. Hij begon er als autogeen lasser. Toen hij werd gevraagd om de operator van de ‘nietmachine’ te vervangen en bij te blijven springen met laswerk, zei hij meteen ja. Joop: “Op mijn leeftijd hoef je niet meer zo nodig van de ene naar de andere bouwlocatie voor zwaar las- en monteurswerk. Wat ik hier doe, ligt me uitstekend. Ik ben hier happy.”

Schaarste aan vakmensen en toch ‘te duur’
En toch liep het bijna mis. Dat zit zo. Na twee jaar dreigde Joop de dupe te worden van het fasensysteem. Ondanks de schaarste aan vakmensen werd Joop door het systeem te duur voor het uitzendbureau waar hij op dat moment voor werkte. Dat zag binnen de bestaande uitzendregels geen mogelijkheden om de overeenkomst te verlengen. Even leek het erop dat Joop zijn werk kwijt zou raken.

Goudeerlijk
Joops partner, Ineke Verheijen, legde zich niet bij de situatie neer. Ze zegt: “Zijn opdrachtgever wilde graag verder met Joop en Joop had het naar zijn zin. Dan laat je dat toch niet lopen?” Ineke dacht meteen aan DIT Personeel, waar Joop eerder een tijdje werkte. Ineke: “Ik heb contact gezocht met Monique van der Nat en de situatie aan haar voorgelegd. Ze was goudeerlijk, ze dacht meteen aan Persolvo, de payrollspecialist van DIT Holding. En zo ging het balletje rollen. En het viel op het winnende nummer.”

In de zevende hemel met perfect payrollcontract
Persolvo verdiepte zich in de situatie en maakte de weg vrij voor een mooi payrollcontract en hij maakte de overstap naar Persolvo. Op een manier die voor alle partijen aantrekkelijk is. Iedereen blij. Joop: “Persolvo heeft écht zijn best voor me gedaan. Dat ervaar ik als uniek. Alles loopt sindsdien op rolletjes.” Joops Partner, Ineke, vult hem enthousiast aan: “Persolvo laat zien dat het anders kan, menselijker. We zijn echt in de zevende hemel met deze oplossing. Het is perfect geregeld.”

Kosten payroll pakken vaak gunstig uit

Payrolling is een gedegen methode om de flexibiliteit te optimaliseren en toch een duurzame band op te bouwen met talentvolle medewerkers. De kosten van payroll pakken vaak gunstig uit in vergelijking met andere flexoplossingen. Dat komt ten dele omdat werkgevers zelf de werving en selectie uitvoeren. Een andere besparende factor zit in het verminderen van administratieve processen en werkgeversrisico’s.

Stel, een medewerker wordt ziek. Dat kost een werkgever direct geld, onder meer aan verzuimbeleid. Naarmate de uitval langer duurt, des te kostbaarder het wordt. Dan moet er immers een re-integratietraject worden bewandeld. Voor kleinere bedrijven is dit nauwelijks op te brengen, zeker als u ook nog te kampen heeft met extra loonkosten voor de inzet van vervangend personeel. Werkt een medewerker op basis van een payroll contract, dan komen eventuele ziektekosten voor rekening van de payroll specialist. Dat zit als het ware in de kosten van payroll ingecalculeerd.

Geen misverstanden over kosten payroll
Bij Persolvo houden we niet van misverstanden over payroll kosten. Je gaat met medewerkers geen payroll contract aan om ‘goedkoper’ uit te zijn. Het grootste deel van de payroll kosten bestaat uit het brutoloon van de medewerker. Dat doet voor het loon van uw vaste mensen niet onder. Bij Persolvo hanteren we het principe ‘Gelijk werk is gelijk loon’. Dat hebben we vastgelegd in onze garanties. Als payroll specialist in de sector bouw houden wij ons strikt aan de bouw-cao en aan de pensioenafspraken die in de bouw-cao vastliggen. Daar doen we geen concessies aan.

Het brutoloon is dus bepalend voor de kosten payroll. Daar komt een opslag bovenop, gerelateerd aan de services en garanties die een payroll contract met zich meebrengt. Dat verklaart meteen dat payrolling niet bedoeld is om goedkoop personeel in te zetten. En tóch pakken de kosten van payroll vaak gunstig uit. Dat komt doordat bedrijven geen kosten maken voor:
– Het afsluiten van arbeidscontracten
– Het bijhouden van de loonadministratie
– Het uitbetalen van salarissen en vakantietoeslagen
– Administratieve processen die samenhangen met belasting- en premieafdracht
– Formaliteiten en verplichtingen rond ziekteverzuim

Kosten payroll berekenen? Wij zijn u graag van dienst
Om de opslag over het brutoloon vast te stellen, maken wij als payroll specialist gebruik van een zogeheten omrekenfactor. Wilt u precies weten hoe de payroll kosten uiteindelijk per medewerker of groep van medewerkers uitvallen? Wij rekenen het u graag vrijblijvend voor. U kunt daarvoor gebruikmaken van ons offerteformulier. Dat gaat snel en efficiënt en het verplicht u tot niets.

Bedenk dat er veel payrollaanbieders zijn, maar dat er maar één echte payroll specialist voor de bouw en techniek is. Dat is Persolvo. Wij bieden ‘payroll met garanties’. Wij zijn volwaardig lid van de NBBU, wat voor u een extra garantie is. Als NBBU-lid voeren we namelijk het SNA-certificaat (Stichting Normering Arbeid). Dat betekent dat we vorm geven aan goed werkgeverschap en dat onze klanten gevrijwaard zijn van alle mogelijke claims.

Waarom bouwbedrijven beter uit zijn met een payroll specialist die de bouw begrijpt

De bouw is een bijzondere sector. Met bijzondere afspraken. Samen met de Amsterdamse diamantindustrie was de bouw zelfs een van de eerste bedrijfstakken waar collectieve afspraken werden gemaakt. Dat gebeurde rond 1894. Onderhandelingen over een nieuwe bouw-cao worden altijd op de voet gevolgd. Goede afspraken zijn vaak een signaal dat het goed gaat met Nederland. Die afspraken maken het ook wenselijk om payroll services uit te besteden aan een payroll specialist die de bouw van binnenuit kent.

Persolvo is die payrollspecialist. Wij kennen de sector, wij kennen de bouw-cao. Nog belangrijker: wij leven de bouw-cao al sinds onze oprichting na. Ons beleid is dat we daar onder geen enkele voorwaarde concessie aan doen. Wij geloven in het principe gelijk werk is gelijk loon. Dat staat beschreven in onze payroll garanties en dat maakt dat veel bedrijven ons kiezen als payroll specialist.

Dé payrollspecialist voor de bouwwereld

Onze klanten geven zonder uitzondering aan bewust samen te werken met een payroll partner die de bouw door en door kent en de wet- en regelgeving strikt toepast. Daarmee sluiten ze simpelweg risico’s uit. Samenwerking met Persolvo, dé payrollspecialist voor de bouwwereld, garandeert correcte en veilige inzet van bouwpersoneel. Wij nemen bedrijven niet alleen de administratieve rompslomp uit handen, wij nemen het volledige juridische werkgeverschap over. Daarmee zijn claims achteraf uitgesloten.

Een belangrijk onderdeel in de bouw-cao zijn de afspraken over het bouwpensioen. Ook die afspraken zijn bij ons in goede handen. Bouwpersoneel dat bij ons via een payroll contract actief is, kan er voor honderd procent op rekenen dat de pensioenafdracht tot in de puntjes geregeld is. Wij zijn al sinds jaar en dag als payroll specialist aangesloten bij het pensioenfonds BPF Bouw. Er zijn niet veel payrollaanbieders die ons dat kunnen nazeggen.

De payrollspecialist die gaat voor goed werkgeverschap

Onze jarenlange ervaring in de bouwsector pakt niet alleen goed uit voor de bouwbedrijven die gebruikmaken van onze payroll services, maar ook voor de medewerkers die van ons een payroll contract krijgen. Onze services reiken namelijk aanzienlijk verder dan de loonadministratie. Wij gaan voor veiligheid en goed werkgeverschap.

Bij Persolvo kennen we onze medewerkers met een payroll contract bij naam en toenaam. We weten wat ze kunnen en wat ze doen. We zorgen voor goede instructies en stipte en correcte betaling. Het pensioen is goed geregeld en als er vragen zijn kunnen medewerkers altijd bij ons terecht. Ook dat maakt ons tot dé payroll specialist voor de bouwwereld – voor zowel bouwbedrijven als bouwpersoneel. En daar zijn we trots op.

2 x 5 voordelen van een payroll contract

Het gaat nu goed in de bouw en techniek. Heel goed, zelfs. Toch willen veel bedrijven flexibel blijven. Niemand weet immers wat de dag van morgen brengt. Met de crisis nog vers in het geheugen, weet iedereen hoe belangrijk het is om veerkracht te bezitten, ook in de personele sfeer. Daarom nemen veel bedrijven medewerkers ‘in dienst’ op basis van een payroll contract. Ook als medewerker heb je daar baat bij. Zéker als je dat contract hebt afgesloten bij Persolvo. Daar heb je namelijk een goede werkgever aan.

Bedrijven kiezen om twee redenen voor samenwerking met een payroll specialist. De eerste, meest voorkomende reden is: behoud van flexibiliteit. Er is behoefte aan vaktalent, er zijn eigen kandidaten die voor het werk in aanmerking komen, maar het is niet goed te overzien hoe het lopende werk zich ontwikkelt. Goede payrollafspraken bieden dan uitkomst. De tweede, steeds vaker aangegeven reden is: uitbesteden van administratieve rompslomp. Dit is vooral voor kleinere bedrijven een zwaarwegend motief. Een professionele personeels- en loonadministratie kost gewoon veel tijd en geld.

De 5 voordelen van een payroll contract voor bedrijven

De inzet van medewerkers op basis van een payroll contract heeft dus veel voordelen voor bedrijven. We zetten de vijf belangrijkste op een rij:

  1. Eigen werving en selectie van medewerkers
  2. Een zeer goede balans in flexibiliteit en zekerheid
  3. Goede, duurzame binding met de medewerker
  4. Tijd- en kostenbesparing in de sfeer van personeels- en loonadministratie
  5. Optimale beheersing van werkgeversrisico’s

De 5 voordelen van een payroll contract voor de medewerker

Werken op basis van een payroll contract wordt wel eens vergeleken met werken met een uitzendcontract, maar dat is niet terecht. Een payroll contract is gericht op langdurige samenwerking. Het bedrijf waar je aan de slag gaat, draagt het juridisch werkgeverschap over aan de payroll specialist. Maar in de praktijk ‘hoor’ je bij het bedrijf waar je werkt. Ook voor medewerkers heeft een payroll contract duidelijke voordelen:

  1. Je hebt werk voor de langere duur
  2. Je krijgt voor hetzelfde werk evenveel betaald als de vaste medewerkers
  3. Je valt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden
  4. Je hebt geen opzegtermijn
  5. Je bent altijd verzekerd van correcte betaling en doorbetaling bij ziekte

Bij Persolvo krijg je er nog een mooi aantal voordelen bij. Wij gaan voor ‘Payroll met garanties’. Goed werkgeverschap betekent voor ons: een helder contract, altijd werk, gelijk werk is gelijk loon en allerlei leuke extra’s. Wij zijn altijd aanspreekbaar en staan voor je klaar als je vragen hebt. Ook als die vragen betrekking hebben op jouw payroll contract!

Als payroll specialist zijn we blij met de nieuwe bouw-cao

Deze zomer gaat een deel van de nieuwe bouw-cao van start. Dan krijgt bouwpersoneel 2,35% meer loon. In juli 2019 komt daar nog eens 3 procent bij. In totaal voorziet de bouw-cao een loonsverbetering van 5,35 procent. Hoewel we het als payroll specialist nooit leuk vinden om hogere loonkosten door te berekenen, zijn we tóch blij met de nieuwe bouw-cao. Dat vraag om een verklaring.

De bouw draait op volle toeren. Nederland staat voor de uitdaging om het drastische tekort aan betaalbare woningen in te halen. Dat lukt alleen met genoeg bouwvakkers. Daar wringt de schoen. Want die zijn er simpelweg niet. Hoe trekken we nieuw talent aan? Juist, door werken in de bouw aantrekkelijker te maken. Een beter loon hoort daarbij. Een beter loon hoort ook bij de fase van hoogconjunctuur die de bouw nu beleeft. De nieuwe bouw-cao gaat daarvoor zorgen.

Instroom via payroll contract

De nieuwe bouw-cao laat zien dat we de crisisjaren definitief van ons afschudden. Werkgevers en vakbonden maken zich er nu samen sterk voor de sector aantrekkelijker te maken. Dat kan resulteren in een terugkeer van vaktalent waar in de crisisjaren afscheid van werd genomen. Ook helpt een beter imago bij het aantrekken van jongeren en zij-instromers, bijvoorbeeld via een payroll contract. U wilt immers flexibel blijven.

Er is nog een reden waarom wij als payroll specialist blij zijn met de nieuwe bouw-cao. De afspraken voorzien namelijk in extra maatregelen voor een veilige bouwplaats. Een van die maatregelen is dat medewerkers bepaalde woorden en pictogrammen moeten kennen om toegang te krijgen tot de bouwplaats. Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda.

Payroll specialist met unieke garanties

Er is al veel geschreven over de nieuwe bouw-cao. Vrijwel altijd in positieve zin. Zowel de werkgevers als vakbonden zijn tevreden met het resultaat. Een belangrijke aspect is dat vrijwel alle gemaakte afspraken, óók de pensioenafspraken, tevens gelden voor de uitzendbranche. Een begrip dat daar steeds bij opduikt is: gelijk werk is gelijk loon.

Bij Persolvo hanteren we dat principe al sinds onze oprichting. Vanuit de diep gewortelde overtuiging dat vaktalenten die hetzelfde werk doen dezelfde rechten behoren te hebben. Voor ons hoort dat gewoon bij goed werkgeverschap. Bij ons geldt: gelijk werk is gelijk loon. Dat hebben we zelfs als payroll specialist vastgelegd in onze payroll garanties. Het is goed om te zien dat dit principe een breder draagvlak krijgt.

De nieuwe bouw-cao is goed voor iedereen. Op de eerste plaats voor al die individuele talenten die bouwen aan Nederland, op basis van een vast contract, een uitzendcontract of een payroll contract. Daarnaast is de nieuwe bouw-cao vooral goed voor het imago van een sector die zit te springen om nieuw talent!

‘Mijn plezier? Vanuit kennis bijdragen aan keuzes waar bedrijven en talentvolle mensen verder mee komen’

Stéphanie Rustenhoven, Account Manager Persolvo:

“Het is onze gezamenlijke missie om zowel voor onze klanten als payroll-medewerkers van toegevoegde waarde te zijn. ‘Verlonen’ kan iedereen, maar wij zetten een stap extra. Als adviseur én als werkgever. En we garanderen dat alles volgens het boekje gebeurt.”

“De flexibiliteitswens van de klant staat centraal. Samen kijken we hoe we er het maximale uit kunnen halen. Daarbij is de binding met talent van grote betekenis. Daar investeren we actief in, door er echt voor medewerkers te zijn. Zij zijn voor ons nóóit nummers, maar mensen met specifieke wensen, vragen en behoeften. De werknemerstevredenheid gaat ons aan het hart.”

“Zo plaatste ik laatst een medewerkster die nog in de afrondende fase van haar vorige klus zat. Voorzichtig kaartte ze een betalingsconflict met haar vorige werkgever bij me aan. Ik heb goed geluisterd en een paar tips gegeven. Daarmee kon ze het probleem oplossen en haar klus prettig voltooien. Het geeft een tevreden gevoel als je ‘buiten de lijntjes’ iets extra’s kunt doen. Daarom pas ik goed bij Persolvo.”

“Wat je ook verzint, in de uitvoering moet het voor honderd procent kloppen. Daar geeft Persolvo immers garanties voor af.”

“Wat me aanspreekt, is dat Persolvo echt een sparringpartner is voor klanten en medewerkers. In payroll zijn allerlei keuzes mogelijk. De uitdaging is om vanuit onze kennis van HR, de arbeidsmarkt en de laatste wet- en regelgeving de juiste keuzes voor te leggen en toe te lichten. Om aan te tonen welke keuze de beste oplossing oplevert. Op de korte én langere termijn. Daar zet ik mijn eerdere ervaringen bij uitzendbureaus met plezier voor in.”

“We hebben een jong en hartstikke ambitieus team. De sfeer is: we gaan er samen voor. Dat geeft veel energie. Als ik dan zie dat een klant of medewerker oprecht blij is met een gemaakte, door ons aanbevolen keus, kan mijn werkdag niet meer stuk. Ik geniet van de contacten, ik geniet ervan om oplossingen te bedenken. Maar ik zit met evenveel plezier een dag achter mijn bureau om alle dossiers te updaten en de administratie bij te houden. Want wat je ook verzint, de uitvoering moet wel voor honderd procent kloppen. Daar geven we immers garanties voor af.”

Over Stéphanie

Stéphanie Rustenhoven (25) werkt sinds 2014 bij DIT Holding. De kans om bij Persolvo in een commerciële functie aan de slag te gaan, greep ze begin 2016 met beide handen aan. Stéphanie woont met haar vriend in Herwijnen, een dorp in de Betuwe, gelegen aan de Waal. In deze omgeving is ze geboren en getogen. Ze heeft er dus veel vrienden en vriendinnen met wie ze graag uit eten gaat of een terrasje pakt in Den Bosch of Eindhoven. ‘Maar dan snel weer terug naar mijn dorp’. Stéphanie gaat graag naar de sportschool om haar ‘hoofd leeg te maken’ en houdt van sociale contacten. ‘Iets willen en kunnen betekenen voor elkaar vind ik erg belangrijk.’

Payroll met garanties

‘Payroll is een effectief HR-instrument voor bedrijven die snel moeten acteren op wat de markt vraagt, maar wel de regie willen houden over de werving en selectie.’ Dat zegt HR-adviseur Joyce Stasch Pieper in een interview voor deze nieuwsbrief.

De afgelopen jaren gaf Joyce voor een samenwerkingsverband van bouw- en infrastructuurbedrijven invulling aan de personele bezetting van een even ambitieus als gecompliceerd project in het zuiden des lands. Voor de werkgeversformaliteiten vertrouwde ze op de payroll-services van Persolvo.

De reden om te kiezen voor payroll was enerzijds de gewenste balans in flexibiliteit en zekerheid en anderzijds de noodzaak om de werving en selectie van personeel in eigen hand te houden, ingegeven door hoge maatschappelijke verplichtingen (SROI). Kiezen voor eigen werving en selectie kan zijn ingegeven door uiteenlopende redenen. Veel bedrijven hebben goede, eigen locale bestanden of geven de voorkeur aan de inzet van eigen recruiters die de bedrijfscultuur beter kennen dan wie dan ook. Bovendien komen er vaak open sollicitaties binnen, die tot een match kunnen leiden.

“Payroll vergroot de noodzakelijke flexibiliteit en slagkracht”

Het voordeel van payroll is dan dat u eigen mensen aan uw organisatie kunt binden, maar de risico’s die samenhangen met werkgeverschap op de lange baan kunt schuiven. Veel bedrijven weten immers niet wat de markt over een jaar doet. En in de dynamische wereld van bouw en techniek is projectmatig werken de norm en bieden payroll-services de mogelijkheid om projecten op maat in te vullen en ‘grip’ te houden op de mensen die voor u werken. Dat laatste is bij de huidige schaarste extra belangrijk.

Grotere bouw- en productiebedrijven zetten payroll vooral in om hun flexibiliteit en slagkracht te maximaliseren. Agile ondernemen, waarbij wendbaarheid en reactievermogen strategische kernkwaliteiten zijn om soepel te schakelen op snelle markt- en klantbewegingen, is immers dé succesfactor van de 21ste eeuw. Payroll is daarbij een effectief en strategisch HR-instrument. Kleinere bedrijven zetten payroll vaak omdat ze simpelweg de schaalgrootte niet hebben om er een volwaardige HR-afdeling op na te houden. En HR is tegenwoordig niet iets dat je er als eigenaar/directeur of operationeel manager ‘even bij doet’.

“Payroll biedt toegevoegde waarde als HR-verlengstuk”

Voor deze bedrijven is Persolvo letterlijk een verlengstuk, waarmee alle vereiste HR-expertise is ingevuld. Wij bieden ondersteuning met HR-adviezen op maat, met het opstellen van contracten, bij SROI- en subsidietrajecten en bij het oplossen van juridische vraagstukken. Minstens zo belangrijk: Persolvo neemt de werkgeversrisico’s over en geeft uitvoering aan de loonadministratie. Dat scheelt veel tijd en zorgen en schept ruimte voor maximale focus op de kernactiviteiten van uw onderneming.

Payroll is dus een beproefd HR-instrument dat verschillende doelen dient: maximalisering van uw bewegingsvrijheid in de context van de marktdynamiek, ondersteuning van bijzondere projecten, vermindering van werkgeversrisico’s of minimalisering van de administratieve druk. Daarbij is het essentieel dat uw bedrijf harde garanties heeft dat alle processen en activiteiten die u uitbesteedt correct en volgens de kleinste letters van de wet worden uitgevoerd. U blijft uiteindelijk verantwoordelijk! Onaangename verrassingen achteraf, in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid bijvoorbeeld, kunnen u lelijk opbreken.

Persolvo biedt die harde garanties. Ons motto luidt niet voor niets ‘Payroll met garanties’. Wat die garanties inhouden, voor u en uw medewerkers, leest u op onze vernieuwde website. De belangrijkste waarborg voor kwaliteit en handelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving, is ons lidmaatschap van de branchevereniging NBBU. Aan dit lidmaatschap is de verplichting van het NEN 4400-1 certificaat verbonden, uitgegeven en streng gecontroleerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). U kunt dit certificaat zien als een ‘payroll-keurmerk’, waarin essentiële zekerheden voor zowel bedrijven als medewerkers vastliggen. U leest er meer over in deze nieuwsbrief, maar ik kan u nu vast vertellen dat wij er trots op zijn dat wij u deze zekerheden bieden!

Veel leesplezier,

Algemeen Directeur Marcel van Kesteren

Nu ook direct een offerte aanvragen!

Vernieuwde website, meer gemak

Meer herkenning, meer gemak. Vanuit die doelstelling ging vorig jaar onze website op de schop. De nieuwe site, live sinds begin dit jaar, sluit qua ‘look and feel’ beter aan op de sectoren waarin we gespecialiseerd zijn: Techniek, Bouw, Infra, Metaal en Schildersbranche. Een extra gemaksfactor is de mogelijkheid om direct online een offerte aan te vragen.

 De website opent met twee opsommingen die in het verlengde liggen van ons motto, ‘Payroll met garanties’. Opdrachtgevers en werknemers zien in één oogopslag wat we onder die garanties verstaan. De vakgaranties van Persolvo, van kracht sinds begin dit jaar, onderschrijven onze ambities. Als branchespecialist doen we ‘gewone dingen’ buitengewoon goed om klanten voor honderd procent te ontzorgen. Als werkgever staan we voor zekerheid en betrouwbaarheid en bieden we uw medewerkers altijd een klankbord.

We zeggen: je hoort erbij!

Was onze bestaande website vooral opdrachtgevergericht,  met onze nieuwe site spreken we ook uw medewerkers directer aan. Lang niet iedere werknemer weet was payroll precies inhoudt. Wie is voor wat verantwoordelijk? Krijg ik als payroll-medewerker wel een hypotheek? Het zijn veel voorkomende vragen, waar we direct antwoord op geven. Ook bieden we medewerkers een eigen beveiligde omgeving voor gemakkelijke urenregistratie. Daarmee zeggen we: je hoort erbij!

Dat we medewerkers eigen vakgaranties bieden, werkt natuurlijk ook in uw voordeel. U vertrouwt de administratie en werkgeversformaliteiten aan ons toe, wat betekent dat u blindelings op onze dienstverlening moet kunnen vertrouwen. Maar voor uw medewerkers zijn we méér dan ‘een willekeurig administratiekantoor’.  Als onderdeel van DIT Holding kennen we de weg in uw sector en alle relevante vakgebieden. Uw medewerkers kunnen altijd een beroep doen op onze kennis en contacten.

Extra gemaksfactor: direct offerte aanvragen

Ontzorgen is voor ons een werkwoord met een duidelijke strekking. Door u werk en letterlijk zorgen uit handen te nemen, kunt u zich volledig richten op uw succesbepalende kernactiviteiten. Vandaar dat we een extra gemaksfactor aan onze vernieuwde website hebben toegevoegd: de optie offerte aanvragen. U weet binnen vier uur waar u aan toe bent. Liever bellen, chatten of appen? Ook dat kan, uiteraard.