Payroll met garanties

‘Payroll is een effectief HR-instrument voor bedrijven die snel moeten acteren op wat de markt vraagt, maar wel de regie willen houden over de werving en selectie.’ Dat zegt HR-adviseur Joyce Stasch Pieper in een interview voor deze nieuwsbrief.

De afgelopen jaren gaf Joyce voor een samenwerkingsverband van bouw- en infrastructuurbedrijven invulling aan de personele bezetting van een even ambitieus als gecompliceerd project in het zuiden des lands. Voor de werkgeversformaliteiten vertrouwde ze op de payroll-services van Persolvo.

De reden om te kiezen voor payroll was enerzijds de gewenste balans in flexibiliteit en zekerheid en anderzijds de noodzaak om de werving en selectie van personeel in eigen hand te houden, ingegeven door hoge maatschappelijke verplichtingen (SROI). Kiezen voor eigen werving en selectie kan zijn ingegeven door uiteenlopende redenen. Veel bedrijven hebben goede, eigen locale bestanden of geven de voorkeur aan de inzet van eigen recruiters die de bedrijfscultuur beter kennen dan wie dan ook. Bovendien komen er vaak open sollicitaties binnen, die tot een match kunnen leiden.

“Payroll vergroot de noodzakelijke flexibiliteit en slagkracht”

Het voordeel van payroll is dan dat u eigen mensen aan uw organisatie kunt binden, maar de risico’s die samenhangen met werkgeverschap op de lange baan kunt schuiven. Veel bedrijven weten immers niet wat de markt over een jaar doet. En in de dynamische wereld van bouw en techniek is projectmatig werken de norm en bieden payroll-services de mogelijkheid om projecten op maat in te vullen en ‘grip’ te houden op de mensen die voor u werken. Dat laatste is bij de huidige schaarste extra belangrijk.

Grotere bouw- en productiebedrijven zetten payroll vooral in om hun flexibiliteit en slagkracht te maximaliseren. Agile ondernemen, waarbij wendbaarheid en reactievermogen strategische kernkwaliteiten zijn om soepel te schakelen op snelle markt- en klantbewegingen, is immers dé succesfactor van de 21ste eeuw. Payroll is daarbij een effectief en strategisch HR-instrument. Kleinere bedrijven zetten payroll vaak omdat ze simpelweg de schaalgrootte niet hebben om er een volwaardige HR-afdeling op na te houden. En HR is tegenwoordig niet iets dat je er als eigenaar/directeur of operationeel manager ‘even bij doet’.

“Payroll biedt toegevoegde waarde als HR-verlengstuk”

Voor deze bedrijven is Persolvo letterlijk een verlengstuk, waarmee alle vereiste HR-expertise is ingevuld. Wij bieden ondersteuning met HR-adviezen op maat, met het opstellen van contracten, bij SROI- en subsidietrajecten en bij het oplossen van juridische vraagstukken. Minstens zo belangrijk: Persolvo neemt de werkgeversrisico’s over en geeft uitvoering aan de loonadministratie. Dat scheelt veel tijd en zorgen en schept ruimte voor maximale focus op de kernactiviteiten van uw onderneming.

Payroll is dus een beproefd HR-instrument dat verschillende doelen dient: maximalisering van uw bewegingsvrijheid in de context van de marktdynamiek, ondersteuning van bijzondere projecten, vermindering van werkgeversrisico’s of minimalisering van de administratieve druk. Daarbij is het essentieel dat uw bedrijf harde garanties heeft dat alle processen en activiteiten die u uitbesteedt correct en volgens de kleinste letters van de wet worden uitgevoerd. U blijft uiteindelijk verantwoordelijk! Onaangename verrassingen achteraf, in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid bijvoorbeeld, kunnen u lelijk opbreken.

Persolvo biedt die harde garanties. Ons motto luidt niet voor niets ‘Payroll met garanties’. Wat die garanties inhouden, voor u en uw medewerkers, leest u op onze vernieuwde website. De belangrijkste waarborg voor kwaliteit en handelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving, is ons lidmaatschap van de branchevereniging NBBU. Aan dit lidmaatschap is de verplichting van het NEN 4400-1 certificaat verbonden, uitgegeven en streng gecontroleerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). U kunt dit certificaat zien als een ‘payroll-keurmerk’, waarin essentiële zekerheden voor zowel bedrijven als medewerkers vastliggen. U leest er meer over in deze nieuwsbrief, maar ik kan u nu vast vertellen dat wij er trots op zijn dat wij u deze zekerheden bieden!

Veel leesplezier,

Algemeen Directeur Marcel van Kesteren

Nu ook direct een offerte aanvragen!

Vernieuwde website, meer gemak

Meer herkenning, meer gemak. Vanuit die doelstelling ging vorig jaar onze website op de schop. De nieuwe site, live sinds begin dit jaar, sluit qua ‘look and feel’ beter aan op de sectoren waarin we gespecialiseerd zijn: Techniek, Bouw, Infra, Metaal en Schildersbranche. Een extra gemaksfactor is de mogelijkheid om direct online een offerte aan te vragen.

 De website opent met twee opsommingen die in het verlengde liggen van ons motto, ‘Payroll met garanties’. Opdrachtgevers en werknemers zien in één oogopslag wat we onder die garanties verstaan. De vakgaranties van Persolvo, van kracht sinds begin dit jaar, onderschrijven onze ambities. Als branchespecialist doen we ‘gewone dingen’ buitengewoon goed om klanten voor honderd procent te ontzorgen. Als werkgever staan we voor zekerheid en betrouwbaarheid en bieden we uw medewerkers altijd een klankbord.

We zeggen: je hoort erbij!

Was onze bestaande website vooral opdrachtgevergericht,  met onze nieuwe site spreken we ook uw medewerkers directer aan. Lang niet iedere werknemer weet was payroll precies inhoudt. Wie is voor wat verantwoordelijk? Krijg ik als payroll-medewerker wel een hypotheek? Het zijn veel voorkomende vragen, waar we direct antwoord op geven. Ook bieden we medewerkers een eigen beveiligde omgeving voor gemakkelijke urenregistratie. Daarmee zeggen we: je hoort erbij!

Dat we medewerkers eigen vakgaranties bieden, werkt natuurlijk ook in uw voordeel. U vertrouwt de administratie en werkgeversformaliteiten aan ons toe, wat betekent dat u blindelings op onze dienstverlening moet kunnen vertrouwen. Maar voor uw medewerkers zijn we méér dan ‘een willekeurig administratiekantoor’.  Als onderdeel van DIT Holding kennen we de weg in uw sector en alle relevante vakgebieden. Uw medewerkers kunnen altijd een beroep doen op onze kennis en contacten.

Extra gemaksfactor: direct offerte aanvragen

Ontzorgen is voor ons een werkwoord met een duidelijke strekking. Door u werk en letterlijk zorgen uit handen te nemen, kunt u zich volledig richten op uw succesbepalende kernactiviteiten. Vandaar dat we een extra gemaksfactor aan onze vernieuwde website hebben toegevoegd: de optie offerte aanvragen. U weet binnen vier uur waar u aan toe bent. Liever bellen, chatten of appen? Ook dat kan, uiteraard.

Weet u dat een ‘contract voor korte tijd’ een zee aan tijd kost?

Payroll-services voor stagiairs en vakantiekrachten – wel zo efficiënt

De komende maand lopen weer veel stages af. Veel stagiaires vragen in het verlengde daarvan om een vakantiebaantje. Dat is gunstig als u vakantiepieken wilt opvangen, want u weet precies wat voor vlees u in de kuip hebt. Maar weet u ook hoeveel tijd u kwijt bent aan de formaliteiten rond een contract en wat het aanmaken van een loonstrook kost? Die moeite en kosten kunt u zich besparen. Door Persolvo ook voor uw stagiaires en vakantiekrachten in te schakelen.

 Vakantiekrachten huurt u voor een relatief korte periode in. Voor een paar weken, meestal. Maar hoe gering de contractduur ook is, de formaliteiten nemen nauwelijks minder tijd dan voor ‘normale’ arbeidscontracten. En de kosten voor het aanmaken van een loonstrook staan niet in verhouding tot het loon dat de meeste vakantiekrachten verdienen. Dat kan efficiënter en goedkoper.

Nergens omkijken naar

U kunt vertrouwen op onze ervaring in het verlonen van zowel stagiaires en vakantiemedewerkers. Wij hebben specialisten in huis die gewend zijn zich te verplaatsen in de belevingswereld van jongeren die geen of nauwelijks werkervaring hebben en dus vol vragen zitten. Wij nemen alle vragen even serieus en beantwoorden ze zo snel mogelijk. U heeft nergens omkijken naar, uw verloningssysteem blijft gevrijwaard van versnippering.

Kennis van richtlijnen en regels vakantiewerk

Payroll-services inzetten voor stagiaires is op de eerste plaats een kwestie van efficiencywinst. Stagiaires brengen weinig werkgeversrisico’s met zich mee. Met vakantiewerk ligt dat anders. Bij ziekte is doorbetaling verplicht, bijvoorbeeld, en een verkeerde interpretatie van de regels kan tot claims achteraf leiden. Ook gelden er specifieke bepalingen voor jongeren van 15 t/m 17 jaar. Bij Persolvo kennen we de richtlijnen en regels en garanderen we dat ze foutloos worden toegepast. Dankzij de uitzendstatus van uw vakantiewerkers hoeft u bovendien geen premies af te dragen. Zo hebben u en uw zeer tijdelijke jonge medewerkers optimaal plezier van elkaar.

Veilig en voordelig vakantiekrachten inzetten? Vraag uw offerte aan.

 

‘Persolvo is erin geslaagd ons letterlijk te ontzorgen’

HR-adviseur Joyce Stasch-Pieper over de waarde van payroll als HR-instrument en de duurzame samenwerking met Persolvo.

Tijdelijk, gecompliceerd, onzeker. Vaste kenmerken van grote infrastructuurprojecten. Ze vragen om veel creativiteit bij het aantrekken, binden en inzetten van personeel. Joyce Stasch-Pieper, HR-adviseur en SROI-coördinator van de Combinatie Buitenring Parkstad Limburg, koos in 2013 voor de efficiency en betrouwbaarheid van de payroll-services van Persolvo. Nu het ambitieuze project in Zuidoost-Limburg zijn finale bereikt, kijkt Joyce tevreden terug op de prettige samenwerking.

 De Combinatie Buitenring is een samenwerkingsverband tussen drie landelijke bouw- en infrastructuurbedrijven. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de realisatie van een innovatief, grotendeels nieuw wegennetwerk, bedoeld om de woonkernen van de Parkstad-gemeenten te ontlasten. In de zomer van 2019 wordt de unieke buitenring in gebruik genomen.

Ervaren en gecertificeerd

Dankzij de keuze van Joyce is Persolvo sinds 2013 bij het project betrokken. Persolvo organiseert de verloning en het werkgeverschap voor een wisselend aantal medewerkers. Joyce: “De keus voor payroll is ingegeven door de tijdelijkheid en onzekerheid van dit soort projecten én door de wens om zelf de werving en selectie in handen te houden, vanwege de hoge SROI-verplichtingen. Via DIT Personeel kwam ik in 2013 bij Persolvo terecht. De ervaring in verloning volgens de bouwconvenant en de SNA-certificering gaven de doorslag. Voor de bedrijven die ik mag vertegenwoordigen, is een garantie op strikte uitvoering van wet- en regelgeving een vereiste.”

“In 2013 bestond er nog veel politieke en maatschappelijke onzekerheid over het project. Daardoor was het geen optie om mensen in vaste dienst te nemen. Bovendien hebben de uitvoerende bedrijven geen vestigingen in de regio, waardoor dienstverbanden sowieso tijdelijk zouden zijn. In het werving- en selectieproces hebben we de situatie goed aan de sollicitanten uitgelegd. Niemand had daar problemen mee. Wat hielp is dat Persolvo zich ook echt als werkgever naar de mensen heeft geprofileerd.”

Een werkgever met een gezicht

Joyce is vol lof over haar vaste Persolvo-contactpersoon, Stephanie Rustenhoven. Zij was voor de payroll-medewerkers het ‘gezicht van de werkgever’ en liet zich dikwijls op de werklocaties zien. Joyce: “Stephanie heeft zich het project echt eigen gemaakt. Ze wist wat er speelde, ik kon haar altijd bellen, ook na werktijd. Dat geeft houvast bij zo’n gecompliceerd project.”

Persolvo organiseerde voor de Combinatie Buitenring alle werkgeversformaliteiten voor een wisselende groep juristen, toezichthouders, administratief medewerkers, werkvoorbereiders, uitvoerders en bouwplaatspersoneel. Joyce: “Dat reikt verder dan alleen de verloning. Persolvo heeft ons ook geholpen met juridische en arbeidsrechtelijke adviezen, contracten, verzuimprocedures en met de voorlichting en instructies naar de medewerkers. Als een volwaardige werkgever.”

Hecht en duurzaam

“Payroll is een effectief HR-instrument voor bedrijven die snel moeten acteren op wat de markt vraagt, maar wel de regie willen houden over de werving en selectie. Dat laatste was cruciaal vanwege de SROI-verplichtingen. We hebben maatwerkfuncties gecreëerd om de drempel naar de arbeidsmarkt weg te nemen. Zo is het gelukt om geweldige mensen aan ons te binden. We zitten sinds kort in de uitstroomfase en zien dat veel mensen dankzij deze unieke werkervaring weer snel een baan vinden. Ook daar kan Persolvo bij helpen, trouwens, gezien de banden met DIT Personeel.”

Joyce: “De relatie die ik met Stephanie en Persolvo heb opgebouwd, voelt als hecht en duurzaam. Persolvo heeft ons echt ontzorgd, op een altijd adequate en oplossingsgerichte manier. Er zit veel kennis en enthousiasme. Een specialistische dienstverlener als Persolvo past bij de veranderende arbeidsmarkt, waar projectmatig werken de norm is.

Geen risico’s dankzij SNA-certificaat

Een van onze vakgaranties voor payroll-medewerkers is: gelijk werk is gelijk loon. Dit belangrijke principe is binnen onze organisatie geborgd door het NEN 4400-1 certificaat van de SNA (Stichting Normering Arbeid). Dit certificaat is een voorwaarde voor het NBBU-lidmaatschap. De SNA-inspecteurs worden wel de ‘cao-politie’ genoemd. Ze nemen hun werk buitengewoon serieus. Bedrijven die het SNA-certificaat mogen dragen, worden ieder halfjaar een dag lang doorgelicht. Klopt de administratie niet, dan is het meteen einde verhaal.

De NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) zet zich onvoorwaardelijk in voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van diensten die zich richten op de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. De bond staat pal voor alle bonafide bemiddelingsbedrijven en is een vraagbaak op het gebied van wetgeving en arbeidsrecht. Om actief op het principe van gelijk loon bij gelijk werk en correcte toeslagen toe te zien, stelt de NBBU het NEN 4400-1 verplicht voor haar leden.

Persolvo, SNA-gecertificeerd

De Stichting Normering Arbeid stelt zich ten doel om alle fraude en illegaliteit rond het inhuren van personeel uit te bannen. In verhouding tot het aantal intermediairs, dat wel geschat wordt op circa twaalfduizend, is het aantal ondernemingen met een SNA-certificaat beperkt. Het betreft altijd bedrijven die lid zijn van een branchevereniging zoals de NBBU dit is een harde garantie op correct zakendoen. Er vindt twee keer per jaar een intensieve audit plaats. Met de payroll-services van een SNA gecertificeerde specialist als Persolvo bent u voor honderd procent gevrijwaard van risico’s die samenhangen met de zogeheten ketenaansprakelijkheid.

NBBU-leden met het SNA-certificaat worden systematisch getoetst op:

  • Identificatie van de inlenende organisatie;
  • Aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling in overeenstemming met Wet minimumloon en minimum vakantietoeslag
  • Uitvoeren van identiteitscontrole.

Wij zijn blij met het bestaan van dit certificaat en het bijbehorende zeer strenge controlesysteem. Want iedereen kan zeggen dat alles correct wordt geregeld, maar bewijzen dat dat ook werkelijk zo is kunnen er maar weinig!