Kosten payroll pakken vaak gunstig uit

Payrolling is een gedegen methode om de flexibiliteit te optimaliseren en toch een duurzame band op te bouwen met talentvolle medewerkers. De kosten van payroll pakken vaak gunstig uit in vergelijking met andere flexoplossingen. Dat komt ten dele omdat werkgevers zelf de werving en selectie uitvoeren. Een andere besparende factor zit in het verminderen van administratieve processen en werkgeversrisico’s.

Stel, een medewerker wordt ziek. Dat kost een werkgever direct geld, onder meer aan verzuimbeleid. Naarmate de uitval langer duurt, des te kostbaarder het wordt. Dan moet er immers een re-integratietraject worden bewandeld. Voor kleinere bedrijven is dit nauwelijks op te brengen, zeker als u ook nog te kampen heeft met extra loonkosten voor de inzet van vervangend personeel. Werkt een medewerker op basis van een payroll contract, dan komen eventuele ziektekosten voor rekening van de payroll specialist. Dat zit als het ware in de kosten van payroll ingecalculeerd.

Geen misverstanden over kosten payroll
Bij Persolvo houden we niet van misverstanden over payroll kosten. Je gaat met medewerkers geen payroll contract aan om ‘goedkoper’ uit te zijn. Het grootste deel van de payroll kosten bestaat uit het brutoloon van de medewerker. Dat doet voor het loon van uw vaste mensen niet onder. Bij Persolvo hanteren we het principe ‘Gelijk werk is gelijk loon’. Dat hebben we vastgelegd in onze garanties. Als payroll specialist in de sector bouw houden wij ons strikt aan de bouw-cao en aan de pensioenafspraken die in de bouw-cao vastliggen. Daar doen we geen concessies aan.

Het brutoloon is dus bepalend voor de kosten payroll. Daar komt een opslag bovenop, gerelateerd aan de services en garanties die een payroll contract met zich meebrengt. Dat verklaart meteen dat payrolling niet bedoeld is om goedkoop personeel in te zetten. En tóch pakken de kosten van payroll vaak gunstig uit. Dat komt doordat bedrijven geen kosten maken voor:
– Het afsluiten van arbeidscontracten
– Het bijhouden van de loonadministratie
– Het uitbetalen van salarissen en vakantietoeslagen
– Administratieve processen die samenhangen met belasting- en premieafdracht
– Formaliteiten en verplichtingen rond ziekteverzuim

Kosten payroll berekenen? Wij zijn u graag van dienst
Om de opslag over het brutoloon vast te stellen, maken wij als payroll specialist gebruik van een zogeheten omrekenfactor. Wilt u precies weten hoe de payroll kosten uiteindelijk per medewerker of groep van medewerkers uitvallen? Wij rekenen het u graag vrijblijvend voor. U kunt daarvoor gebruikmaken van ons offerteformulier. Dat gaat snel en efficiënt en het verplicht u tot niets.

Bedenk dat er veel payrollaanbieders zijn, maar dat er maar één echte payroll specialist voor de bouw en techniek is. Dat is Persolvo. Wij bieden ‘payroll met garanties’. Wij zijn volwaardig lid van de NBBU, wat voor u een extra garantie is. Als NBBU-lid voeren we namelijk het SNA-certificaat (Stichting Normering Arbeid). Dat betekent dat we vorm geven aan goed werkgeverschap en dat onze klanten gevrijwaard zijn van alle mogelijke claims.

Waarom bouwbedrijven beter uit zijn met een payroll specialist die de bouw begrijpt

De bouw is een bijzondere sector. Met bijzondere afspraken. Samen met de Amsterdamse diamantindustrie was de bouw zelfs een van de eerste bedrijfstakken waar collectieve afspraken werden gemaakt. Dat gebeurde rond 1894. Onderhandelingen over een nieuwe bouw-cao worden altijd op de voet gevolgd. Goede afspraken zijn vaak een signaal dat het goed gaat met Nederland. Die afspraken maken het ook wenselijk om payroll services uit te besteden aan een payroll specialist die de bouw van binnenuit kent.

Persolvo is die payrollspecialist. Wij kennen de sector, wij kennen de bouw-cao. Nog belangrijker: wij leven de bouw-cao al sinds onze oprichting na. Ons beleid is dat we daar onder geen enkele voorwaarde concessie aan doen. Wij geloven in het principe gelijk werk is gelijk loon. Dat staat beschreven in onze payroll garanties en dat maakt dat veel bedrijven ons kiezen als payroll specialist.

Dé payrollspecialist voor de bouwwereld

Onze klanten geven zonder uitzondering aan bewust samen te werken met een payroll partner die de bouw door en door kent en de wet- en regelgeving strikt toepast. Daarmee sluiten ze simpelweg risico’s uit. Samenwerking met Persolvo, dé payrollspecialist voor de bouwwereld, garandeert correcte en veilige inzet van bouwpersoneel. Wij nemen bedrijven niet alleen de administratieve rompslomp uit handen, wij nemen het volledige juridische werkgeverschap over. Daarmee zijn claims achteraf uitgesloten.

Een belangrijk onderdeel in de bouw-cao zijn de afspraken over het bouwpensioen. Ook die afspraken zijn bij ons in goede handen. Bouwpersoneel dat bij ons via een payroll contract actief is, kan er voor honderd procent op rekenen dat de pensioenafdracht tot in de puntjes geregeld is. Wij zijn al sinds jaar en dag als payroll specialist aangesloten bij het pensioenfonds BPF Bouw. Er zijn niet veel payrollaanbieders die ons dat kunnen nazeggen.

De payrollspecialist die gaat voor goed werkgeverschap

Onze jarenlange ervaring in de bouwsector pakt niet alleen goed uit voor de bouwbedrijven die gebruikmaken van onze payroll services, maar ook voor de medewerkers die van ons een payroll contract krijgen. Onze services reiken namelijk aanzienlijk verder dan de loonadministratie. Wij gaan voor veiligheid en goed werkgeverschap.

Bij Persolvo kennen we onze medewerkers met een payroll contract bij naam en toenaam. We weten wat ze kunnen en wat ze doen. We zorgen voor goede instructies en stipte en correcte betaling. Het pensioen is goed geregeld en als er vragen zijn kunnen medewerkers altijd bij ons terecht. Ook dat maakt ons tot dé payroll specialist voor de bouwwereld – voor zowel bouwbedrijven als bouwpersoneel. En daar zijn we trots op.

2 x 5 voordelen van een payroll contract

Het gaat nu goed in de bouw en techniek. Heel goed, zelfs. Toch willen veel bedrijven flexibel blijven. Niemand weet immers wat de dag van morgen brengt. Met de crisis nog vers in het geheugen, weet iedereen hoe belangrijk het is om veerkracht te bezitten, ook in de personele sfeer. Daarom nemen veel bedrijven medewerkers ‘in dienst’ op basis van een payroll contract. Ook als medewerker heb je daar baat bij. Zéker als je dat contract hebt afgesloten bij Persolvo. Daar heb je namelijk een goede werkgever aan.

Bedrijven kiezen om twee redenen voor samenwerking met een payroll specialist. De eerste, meest voorkomende reden is: behoud van flexibiliteit. Er is behoefte aan vaktalent, er zijn eigen kandidaten die voor het werk in aanmerking komen, maar het is niet goed te overzien hoe het lopende werk zich ontwikkelt. Goede payrollafspraken bieden dan uitkomst. De tweede, steeds vaker aangegeven reden is: uitbesteden van administratieve rompslomp. Dit is vooral voor kleinere bedrijven een zwaarwegend motief. Een professionele personeels- en loonadministratie kost gewoon veel tijd en geld.

De 5 voordelen van een payroll contract voor bedrijven

De inzet van medewerkers op basis van een payroll contract heeft dus veel voordelen voor bedrijven. We zetten de vijf belangrijkste op een rij:

  1. Eigen werving en selectie van medewerkers
  2. Een zeer goede balans in flexibiliteit en zekerheid
  3. Goede, duurzame binding met de medewerker
  4. Tijd- en kostenbesparing in de sfeer van personeels- en loonadministratie
  5. Optimale beheersing van werkgeversrisico’s

De 5 voordelen van een payroll contract voor de medewerker

Werken op basis van een payroll contract wordt wel eens vergeleken met werken met een uitzendcontract, maar dat is niet terecht. Een payroll contract is gericht op langdurige samenwerking. Het bedrijf waar je aan de slag gaat, draagt het juridisch werkgeverschap over aan de payroll specialist. Maar in de praktijk ‘hoor’ je bij het bedrijf waar je werkt. Ook voor medewerkers heeft een payroll contract duidelijke voordelen:

  1. Je hebt werk voor de langere duur
  2. Je krijgt voor hetzelfde werk evenveel betaald als de vaste medewerkers
  3. Je valt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden
  4. Je hebt geen opzegtermijn
  5. Je bent altijd verzekerd van correcte betaling en doorbetaling bij ziekte

Bij Persolvo krijg je er nog een mooi aantal voordelen bij. Wij gaan voor ‘Payroll met garanties’. Goed werkgeverschap betekent voor ons: een helder contract, altijd werk, gelijk werk is gelijk loon en allerlei leuke extra’s. Wij zijn altijd aanspreekbaar en staan voor je klaar als je vragen hebt. Ook als die vragen betrekking hebben op jouw payroll contract!

Als payroll specialist zijn we blij met de nieuwe bouw-cao

Deze zomer gaat een deel van de nieuwe bouw-cao van start. Dan krijgt bouwpersoneel 2,35% meer loon. In juli 2019 komt daar nog eens 3 procent bij. In totaal voorziet de bouw-cao een loonsverbetering van 5,35 procent. Hoewel we het als payroll specialist nooit leuk vinden om hogere loonkosten door te berekenen, zijn we tóch blij met de nieuwe bouw-cao. Dat vraag om een verklaring.

De bouw draait op volle toeren. Nederland staat voor de uitdaging om het drastische tekort aan betaalbare woningen in te halen. Dat lukt alleen met genoeg bouwvakkers. Daar wringt de schoen. Want die zijn er simpelweg niet. Hoe trekken we nieuw talent aan? Juist, door werken in de bouw aantrekkelijker te maken. Een beter loon hoort daarbij. Een beter loon hoort ook bij de fase van hoogconjunctuur die de bouw nu beleeft. De nieuwe bouw-cao gaat daarvoor zorgen.

Instroom via payroll contract

De nieuwe bouw-cao laat zien dat we de crisisjaren definitief van ons afschudden. Werkgevers en vakbonden maken zich er nu samen sterk voor de sector aantrekkelijker te maken. Dat kan resulteren in een terugkeer van vaktalent waar in de crisisjaren afscheid van werd genomen. Ook helpt een beter imago bij het aantrekken van jongeren en zij-instromers, bijvoorbeeld via een payroll contract. U wilt immers flexibel blijven.

Er is nog een reden waarom wij als payroll specialist blij zijn met de nieuwe bouw-cao. De afspraken voorzien namelijk in extra maatregelen voor een veilige bouwplaats. Een van die maatregelen is dat medewerkers bepaalde woorden en pictogrammen moeten kennen om toegang te krijgen tot de bouwplaats. Veiligheid staat bij ons hoog op de agenda.

Payroll specialist met unieke garanties

Er is al veel geschreven over de nieuwe bouw-cao. Vrijwel altijd in positieve zin. Zowel de werkgevers als vakbonden zijn tevreden met het resultaat. Een belangrijke aspect is dat vrijwel alle gemaakte afspraken, óók de pensioenafspraken, tevens gelden voor de uitzendbranche. Een begrip dat daar steeds bij opduikt is: gelijk werk is gelijk loon.

Bij Persolvo hanteren we dat principe al sinds onze oprichting. Vanuit de diep gewortelde overtuiging dat vaktalenten die hetzelfde werk doen dezelfde rechten behoren te hebben. Voor ons hoort dat gewoon bij goed werkgeverschap. Bij ons geldt: gelijk werk is gelijk loon. Dat hebben we zelfs als payroll specialist vastgelegd in onze payroll garanties. Het is goed om te zien dat dit principe een breder draagvlak krijgt.

De nieuwe bouw-cao is goed voor iedereen. Op de eerste plaats voor al die individuele talenten die bouwen aan Nederland, op basis van een vast contract, een uitzendcontract of een payroll contract. Daarnaast is de nieuwe bouw-cao vooral goed voor het imago van een sector die zit te springen om nieuw talent!

‘Mijn plezier? Vanuit kennis bijdragen aan keuzes waar bedrijven en talentvolle mensen verder mee komen’

Stéphanie Rustenhoven, Account Manager Persolvo:

“Het is onze gezamenlijke missie om zowel voor onze klanten als payroll-medewerkers van toegevoegde waarde te zijn. ‘Verlonen’ kan iedereen, maar wij zetten een stap extra. Als adviseur én als werkgever. En we garanderen dat alles volgens het boekje gebeurt.”

“De flexibiliteitswens van de klant staat centraal. Samen kijken we hoe we er het maximale uit kunnen halen. Daarbij is de binding met talent van grote betekenis. Daar investeren we actief in, door er echt voor medewerkers te zijn. Zij zijn voor ons nóóit nummers, maar mensen met specifieke wensen, vragen en behoeften. De werknemerstevredenheid gaat ons aan het hart.”

“Zo plaatste ik laatst een medewerkster die nog in de afrondende fase van haar vorige klus zat. Voorzichtig kaartte ze een betalingsconflict met haar vorige werkgever bij me aan. Ik heb goed geluisterd en een paar tips gegeven. Daarmee kon ze het probleem oplossen en haar klus prettig voltooien. Het geeft een tevreden gevoel als je ‘buiten de lijntjes’ iets extra’s kunt doen. Daarom pas ik goed bij Persolvo.”

“Wat je ook verzint, in de uitvoering moet het voor honderd procent kloppen. Daar geeft Persolvo immers garanties voor af.”

“Wat me aanspreekt, is dat Persolvo echt een sparringpartner is voor klanten en medewerkers. In payroll zijn allerlei keuzes mogelijk. De uitdaging is om vanuit onze kennis van HR, de arbeidsmarkt en de laatste wet- en regelgeving de juiste keuzes voor te leggen en toe te lichten. Om aan te tonen welke keuze de beste oplossing oplevert. Op de korte én langere termijn. Daar zet ik mijn eerdere ervaringen bij uitzendbureaus met plezier voor in.”

“We hebben een jong en hartstikke ambitieus team. De sfeer is: we gaan er samen voor. Dat geeft veel energie. Als ik dan zie dat een klant of medewerker oprecht blij is met een gemaakte, door ons aanbevolen keus, kan mijn werkdag niet meer stuk. Ik geniet van de contacten, ik geniet ervan om oplossingen te bedenken. Maar ik zit met evenveel plezier een dag achter mijn bureau om alle dossiers te updaten en de administratie bij te houden. Want wat je ook verzint, de uitvoering moet wel voor honderd procent kloppen. Daar geven we immers garanties voor af.”

Over Stéphanie

Stéphanie Rustenhoven (25) werkt sinds 2014 bij DIT Holding. De kans om bij Persolvo in een commerciële functie aan de slag te gaan, greep ze begin 2016 met beide handen aan. Stéphanie woont met haar vriend in Herwijnen, een dorp in de Betuwe, gelegen aan de Waal. In deze omgeving is ze geboren en getogen. Ze heeft er dus veel vrienden en vriendinnen met wie ze graag uit eten gaat of een terrasje pakt in Den Bosch of Eindhoven. ‘Maar dan snel weer terug naar mijn dorp’. Stéphanie gaat graag naar de sportschool om haar ‘hoofd leeg te maken’ en houdt van sociale contacten. ‘Iets willen en kunnen betekenen voor elkaar vind ik erg belangrijk.’