Wat is payroll precies? Het antwoord lees je hier

Ja, wat is payroll eigenlijk precies? Payroll betekent letterlijk ‘loonlijst’. Als medewerker met een payroll contract kom je niet op de loonlijst te staan van het bedrijf waar je werkt, maar op die van de payroll specialist. De payroll specialist, in dit geval Persolvo, is jouw juridische werkgever. Wij betalen je uit, zorgen voor correcte belasting- en premieafdracht, letten erop dat je het juiste aantal vakantiedagen hebt en regelen je pensioen. Maar Persolvo doet nog veel meer. Wij maken ons sterk voor goed werkgeverschap.

De redenen voor bedrijven om met jou een payroll contract aan te gaan, lopen uiteen. Grotere bedrijven werken samen met een payroll specialist voor een goede balans tussen flexibiliteit en zekerheid. De inzet is een langdurig werkverband, maar het bedrijf legt zich (nog) niet volledig vast. Jij zit er trouwens ook niet aan vast. Je hebt geen opzegtermijn. Kleinere bedrijven geven medewerkers vaak een payroll contract om hun personeels- en salarisadministratie te ontzien. Payrolling bespaart dan tijd en gedoe. Maar daarmee is de vraag ‘wat is payroll’ nog niet beantwoord.

Hét antwoord op de vraag ‘wat is payroll’
Het technische antwoord op de vraag ‘wat is payroll’ luidt: payroll is het uit handen geven van juridisch werkgeverschap door een bedrijf aan een payroll specialist. Het werkt in feite heel simpel. Het bedrijf zelf doet de werving en selectie. Ze willen graag dat jij er komt werken, maar kunnen je om welke reden dan ook nog geen vast contract aanbieden. Dus schakelen ze een payrollbedrijf in. In de bouw en techniek is dat vaak Persolvo, want wij zijn dé payroll specialist van deze sectoren.

Wij gaan als payroll specialist vervolgens met jou een payroll contract aan. Je komt bij ons op de loonlijst en, linksom of rechtsom, we zorgen ervoor dat je altijd werk hebt. Dat ligt vast in onze payroll garanties voor medewerkers. Voor dat werk ontvang je hetzelfde loon als de vaste mensen van het bedrijf waar je aan de slag gaat. Zo houden wij ons voor werk in de bouw áltijd aan de bouw-cao. Je bedrijf vult de ‘zachte’ werkgeversverplichtingen in: begeleiding, instructies, beoordelingsrondes, enzovoorts. Wij zorgen als payroll specialist voor de ‘harde’ verplichtingen: stipte betalingen en afdrachten, vakantiedagen, pensioenopbouw, doorbetaling bij ziekte, enzovoorts.

Wat is payroll in jouw persoonlijke situatie
Bij Persolvo gaan we voor goed werkgeverschap. Je krijgt toegang tot leuke werknemersextra’s en interessante kortingen. Ook maken we de weg vrij voor eventuele opleidingen. Wij helpen je zelfs bij het verkrijgen van een goede hypotheek. Je rechten worden goed beschermd en je toekomstperspectieven zijn prima. Er is immers meer werk in de bouw, techniek en metaal dan dat er vakmensen zijn.

Heb je afdoende antwoord gekregen op de vraag: wat is payroll precies? Of heb je nog vragen over: wat is payroll voor mijn specifieke, persoonlijke situatie? Hoe zit het met mijn rechten, mijn pensioen, mijn vakantiedagen en met mijn kansen op een eigen huis? Stel ze gewoon en je krijgt antwoord. Daar zijn we voor. Ook dat hoort bij goed werkgeverschap.

Als payroll specialist voor de bouw, techniek en metaal maken we extra werk van goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap, iedereen heeft er recht op. Ook jij en al die anderen met een payroll contract. Het bedrijf waar je werkt, kiest ervoor om het juridische werkgeverschap aan ons toe te vertrouwen. Je staat officieel bij ons op de loonlijst en wij zorgen ervoor dat je op tijd je loon ontvangt, verzekerd bent van het juiste aantal vakantiedagen en een correcte pensioenopbouw, en netjes doorbetaald krijgt bij ziekte. Veel payrollbedrijven beperken zich tot deze administratieve verantwoordelijkheden. Persolvo gaat een stap verder. Wij nemen ook onze verantwoordelijkheid voor goed werkgeverschap.

Wat mag je onder ‘goed werkgeverschap’ verstaan? Een lastige vraag, maar de wetgever heeft geprobeerd daar een antwoord op te geven. In het Burgerlijk Wetboek staan zes ‘beginselen van goed werkgeverschap’ beschreven. Zo dient een werkgever zorgvuldig om te gaan met medewerkers, mag hij geen misbruik maken van zijn positie, moet hij ingrijpende beslissingen motiveren en verwachtingen waarmaken, werknemers gelijk behandelen en zorgdragen voor goede verzekeringen.

Onze beginselen van goed werkgeverschap

Als we het rijtje afgaan, sluiten onze beginselen van goed werkgeverschap daar helemaal op aan. Wij gaan zorgvuldig met medewerkers om door ze goed en eerlijk voor te lichten en, waar nodig, als werkgever te ondersteunen. Wij gebruiken onze positie om je optimaal te faciliteren en leggen altijd uit waarom we doen wat we doen. We spiegelen je niets voor wat niet haalbaar is, maar wat we beloven en toezeggen maken we waar.

Werknemers gelijk behandelen is voor ons een hoofdbeginsel van goed werkgeverschap. Jij verdient hetzelfde loon als de vaste mensen die in hetzelfde bedrijf hetzelfde werk doen. Daar wijken wij nooit vanaf. Als je werkt in de bouw, is de bouw-cao op jou van toepassing. Dat ligt vast in onze payroll garanties voor medewerkers. Daarin kun je ook lezen dat we je een goed, (branche-specifiek) pensioen garanderen. In de bouw is dat zelfs het pensioen dat geregeld is in de bouw-cao. Als payroll specialist van bouwend Nederland zijn we bij het pensioenfonds voor de bouw aangesloten.

Goed werkgeverschap is ook persoonlijke aandacht

Nog een belangrijk Persolvo-beginsel voor goed werkgeverschap is: persoonlijke aandacht. Wij staan klaar om je vragen te beantwoorden en naar jouw wensen te luisteren. Wil je verder in je vak? Dan onderzoeken we samen wat je mogelijkheden zijn en welke studie past bij jouw ambities. Ben je eraan toe om je te settelen in een eigen koopwoning? Dan helpen we je bij het verkrijgen van een goede, eerlijke hypotheek.

Je werkt op basis van een payroll contract. Officieel ben je dan een ‘flexwerker’. Dan ben je in goed gezelschap, want in 2017 telde Nederland bijna twee miljoen mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst, zzp-ers meegerekend. Lange tijd was het voor deze grote groep harde werkers haast onmogelijk om een fatsoenlijke hypotheek te krijgen. Gelukkig hebben we nu de arbeidsmarktwaardescan. Een vast contract is niet langer maatgevend voor een hypotheek, maar jouw perspectieven op de arbeidsmarkt. En die mogen er zijn, in de bouw, techniek en metaalsector!

Ook jou helpen we graag met je hypotheekaanvraag. En dat werkt. Dit schrijft een van onze medewerkers erover: “Persolvo staat altijd direct voor me klaar. Niet alleen bij loonkwesties, maar ook voor mijn hypotheek. Dankzij de arbeidsmarktscan van Persolvo heb ik een hypotheek gekregen, terwijl ik niet in vaste dienst was. Geweldig!”

Een mooi voorbeeld van goed werkgeverschap. En daar zijn we als payroll specialist trots op.

‘Persolvo ziet mogelijkheden waar anderen obstakels zien’

Joop de Graauw, ervaren autogeen lasser en dikwandig cv-monteur, is vol lof over de manier waarop Persolvo zich voor hem persoonlijk inzet.

‘Ik ben hier happy’

Joop de Graauw (57) is een zeer ervaren autogeen lasser en heeft ervaring als monteur van industriële, dikwandige cv-installaties. Bij Persolvo staat hij op de loonlijst als ‘nieter’. Hij werkt bij een relatie van Persolvo in Sint Maartensdijk. Joop is er happy, de opdrachtgever is happy met Joop. En toch kwam het bijna tot een breuk. Persolvo wist dat te voorkomen. Joop: “Bij Persolvo hebben ze echt hun best voor me gedaan. Dat ervaar ik als uniek.”

Joop bedient bij zijn opdrachtgever een machine waarmee koelelementen worden ‘vastgeniet’ in industriële luchtkoelers. Vandaar de functieaanduiding ‘nieter’. Hij is de enige die dit kan. Dankzij zijn wiskundige inzicht en kennis van het apparaat. Met een ander aan de knoppen gaat het meteen fout.

Als gevolg van de crisis raakte Joop bij zijn vorige werkgever zijn baan kwijt. Na jaren van trouwe dienst. Hij zat niet bij de pakken neer, maar ging weer snel via verschillende uitzendbureaus aan de slag. En zo kwam hij na twee en een half jaar terecht bij zijn huidige opdrachtgever in Maartensdijk. Hij begon er als autogeen lasser. Toen hij werd gevraagd om de operator van de ‘nietmachine’ te vervangen en bij te blijven springen met laswerk, zei hij meteen ja. Joop: “Op mijn leeftijd hoef je niet meer zo nodig van de ene naar de andere bouwlocatie voor zwaar las- en monteurswerk. Wat ik hier doe, ligt me uitstekend. Ik ben hier happy.”

Schaarste aan vakmensen en toch ‘te duur’
En toch liep het bijna mis. Dat zit zo. Na twee jaar dreigde Joop de dupe te worden van het fasensysteem. Ondanks de schaarste aan vakmensen werd Joop door het systeem te duur voor het uitzendbureau waar hij op dat moment voor werkte. Dat zag binnen de bestaande uitzendregels geen mogelijkheden om de overeenkomst te verlengen. Even leek het erop dat Joop zijn werk kwijt zou raken.

Goudeerlijk
Joops partner, Ineke Verheijen, legde zich niet bij de situatie neer. Ze zegt: “Zijn opdrachtgever wilde graag verder met Joop en Joop had het naar zijn zin. Dan laat je dat toch niet lopen?” Ineke dacht meteen aan DIT Personeel, waar Joop eerder een tijdje werkte. Ineke: “Ik heb contact gezocht met Monique van der Nat en de situatie aan haar voorgelegd. Ze was goudeerlijk, ze dacht meteen aan Persolvo, de payrollspecialist van DIT Holding. En zo ging het balletje rollen. En het viel op het winnende nummer.”

In de zevende hemel met perfect payrollcontract
Persolvo verdiepte zich in de situatie en maakte de weg vrij voor een mooi payrollcontract en hij maakte de overstap naar Persolvo. Op een manier die voor alle partijen aantrekkelijk is. Iedereen blij. Joop: “Persolvo heeft écht zijn best voor me gedaan. Dat ervaar ik als uniek. Alles loopt sindsdien op rolletjes.” Joops Partner, Ineke, vult hem enthousiast aan: “Persolvo laat zien dat het anders kan, menselijker. We zijn echt in de zevende hemel met deze oplossing. Het is perfect geregeld.”