Weet u dat een ‘contract voor korte tijd’ een zee aan tijd kost?

Payroll-services voor stagiairs en vakantiekrachten – wel zo efficiënt

De komende maand lopen weer veel stages af. Veel stagiaires vragen in het verlengde daarvan om een vakantiebaantje. Dat is gunstig als u vakantiepieken wilt opvangen, want u weet precies wat voor vlees u in de kuip hebt. Maar weet u ook hoeveel tijd u kwijt bent aan de formaliteiten rond een contract en wat het aanmaken van een loonstrook kost? Die moeite en kosten kunt u zich besparen. Door Persolvo ook voor uw stagiaires en vakantiekrachten in te schakelen.

 Vakantiekrachten huurt u voor een relatief korte periode in. Voor een paar weken, meestal. Maar hoe gering de contractduur ook is, de formaliteiten nemen nauwelijks minder tijd dan voor ‘normale’ arbeidscontracten. En de kosten voor het aanmaken van een loonstrook staan niet in verhouding tot het loon dat de meeste vakantiekrachten verdienen. Dat kan efficiënter en goedkoper.

Nergens omkijken naar

U kunt vertrouwen op onze ervaring in het verlonen van zowel stagiaires en vakantiemedewerkers. Wij hebben specialisten in huis die gewend zijn zich te verplaatsen in de belevingswereld van jongeren die geen of nauwelijks werkervaring hebben en dus vol vragen zitten. Wij nemen alle vragen even serieus en beantwoorden ze zo snel mogelijk. U heeft nergens omkijken naar, uw verloningssysteem blijft gevrijwaard van versnippering.

Kennis van richtlijnen en regels vakantiewerk

Payroll-services inzetten voor stagiaires is op de eerste plaats een kwestie van efficiencywinst. Stagiaires brengen weinig werkgeversrisico’s met zich mee. Met vakantiewerk ligt dat anders. Bij ziekte is doorbetaling verplicht, bijvoorbeeld, en een verkeerde interpretatie van de regels kan tot claims achteraf leiden. Ook gelden er specifieke bepalingen voor jongeren van 15 t/m 17 jaar. Bij Persolvo kennen we de richtlijnen en regels en garanderen we dat ze foutloos worden toegepast. Dankzij de uitzendstatus van uw vakantiewerkers hoeft u bovendien geen premies af te dragen. Zo hebben u en uw zeer tijdelijke jonge medewerkers optimaal plezier van elkaar.

Veilig en voordelig vakantiekrachten inzetten? Vraag uw offerte aan.

 

‘Persolvo is erin geslaagd ons letterlijk te ontzorgen’

HR-adviseur Joyce Stasch-Pieper over de waarde van payroll als HR-instrument en de duurzame samenwerking met Persolvo.

Tijdelijk, gecompliceerd, onzeker. Vaste kenmerken van grote infrastructuurprojecten. Ze vragen om veel creativiteit bij het aantrekken, binden en inzetten van personeel. Joyce Stasch-Pieper, HR-adviseur en SROI-coördinator van de Combinatie Buitenring Parkstad Limburg, koos in 2013 voor de efficiency en betrouwbaarheid van de payroll-services van Persolvo. Nu het ambitieuze project in Zuidoost-Limburg zijn finale bereikt, kijkt Joyce tevreden terug op de prettige samenwerking.

 De Combinatie Buitenring is een samenwerkingsverband tussen drie landelijke bouw- en infrastructuurbedrijven. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de realisatie van een innovatief, grotendeels nieuw wegennetwerk, bedoeld om de woonkernen van de Parkstad-gemeenten te ontlasten. In de zomer van 2019 wordt de unieke buitenring in gebruik genomen.

Ervaren en gecertificeerd

Dankzij de keuze van Joyce is Persolvo sinds 2013 bij het project betrokken. Persolvo organiseert de verloning en het werkgeverschap voor een wisselend aantal medewerkers. Joyce: “De keus voor payroll is ingegeven door de tijdelijkheid en onzekerheid van dit soort projecten én door de wens om zelf de werving en selectie in handen te houden, vanwege de hoge SROI-verplichtingen. Via DIT Personeel kwam ik in 2013 bij Persolvo terecht. De ervaring in verloning volgens de bouwconvenant en de SNA-certificering gaven de doorslag. Voor de bedrijven die ik mag vertegenwoordigen, is een garantie op strikte uitvoering van wet- en regelgeving een vereiste.”

“In 2013 bestond er nog veel politieke en maatschappelijke onzekerheid over het project. Daardoor was het geen optie om mensen in vaste dienst te nemen. Bovendien hebben de uitvoerende bedrijven geen vestigingen in de regio, waardoor dienstverbanden sowieso tijdelijk zouden zijn. In het werving- en selectieproces hebben we de situatie goed aan de sollicitanten uitgelegd. Niemand had daar problemen mee. Wat hielp is dat Persolvo zich ook echt als werkgever naar de mensen heeft geprofileerd.”

Een werkgever met een gezicht

Joyce is vol lof over haar vaste Persolvo-contactpersoon, Stephanie Rustenhoven. Zij was voor de payroll-medewerkers het ‘gezicht van de werkgever’ en liet zich dikwijls op de werklocaties zien. Joyce: “Stephanie heeft zich het project echt eigen gemaakt. Ze wist wat er speelde, ik kon haar altijd bellen, ook na werktijd. Dat geeft houvast bij zo’n gecompliceerd project.”

Persolvo organiseerde voor de Combinatie Buitenring alle werkgeversformaliteiten voor een wisselende groep juristen, toezichthouders, administratief medewerkers, werkvoorbereiders, uitvoerders en bouwplaatspersoneel. Joyce: “Dat reikt verder dan alleen de verloning. Persolvo heeft ons ook geholpen met juridische en arbeidsrechtelijke adviezen, contracten, verzuimprocedures en met de voorlichting en instructies naar de medewerkers. Als een volwaardige werkgever.”

Hecht en duurzaam

“Payroll is een effectief HR-instrument voor bedrijven die snel moeten acteren op wat de markt vraagt, maar wel de regie willen houden over de werving en selectie. Dat laatste was cruciaal vanwege de SROI-verplichtingen. We hebben maatwerkfuncties gecreëerd om de drempel naar de arbeidsmarkt weg te nemen. Zo is het gelukt om geweldige mensen aan ons te binden. We zitten sinds kort in de uitstroomfase en zien dat veel mensen dankzij deze unieke werkervaring weer snel een baan vinden. Ook daar kan Persolvo bij helpen, trouwens, gezien de banden met DIT Personeel.”

Joyce: “De relatie die ik met Stephanie en Persolvo heb opgebouwd, voelt als hecht en duurzaam. Persolvo heeft ons echt ontzorgd, op een altijd adequate en oplossingsgerichte manier. Er zit veel kennis en enthousiasme. Een specialistische dienstverlener als Persolvo past bij de veranderende arbeidsmarkt, waar projectmatig werken de norm is.

Geen risico’s dankzij SNA-certificaat

Een van onze vakgaranties voor payroll-medewerkers is: gelijk werk is gelijk loon. Dit belangrijke principe is binnen onze organisatie geborgd door het NEN 4400-1 certificaat van de SNA (Stichting Normering Arbeid). Dit certificaat is een voorwaarde voor het NBBU-lidmaatschap. De SNA-inspecteurs worden wel de ‘cao-politie’ genoemd. Ze nemen hun werk buitengewoon serieus. Bedrijven die het SNA-certificaat mogen dragen, worden ieder halfjaar een dag lang doorgelicht. Klopt de administratie niet, dan is het meteen einde verhaal.

De NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen) zet zich onvoorwaardelijk in voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van diensten die zich richten op de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. De bond staat pal voor alle bonafide bemiddelingsbedrijven en is een vraagbaak op het gebied van wetgeving en arbeidsrecht. Om actief op het principe van gelijk loon bij gelijk werk en correcte toeslagen toe te zien, stelt de NBBU het NEN 4400-1 verplicht voor haar leden.

Persolvo, SNA-gecertificeerd

De Stichting Normering Arbeid stelt zich ten doel om alle fraude en illegaliteit rond het inhuren van personeel uit te bannen. In verhouding tot het aantal intermediairs, dat wel geschat wordt op circa twaalfduizend, is het aantal ondernemingen met een SNA-certificaat beperkt. Het betreft altijd bedrijven die lid zijn van een branchevereniging zoals de NBBU dit is een harde garantie op correct zakendoen. Er vindt twee keer per jaar een intensieve audit plaats. Met de payroll-services van een SNA gecertificeerde specialist als Persolvo bent u voor honderd procent gevrijwaard van risico’s die samenhangen met de zogeheten ketenaansprakelijkheid.

NBBU-leden met het SNA-certificaat worden systematisch getoetst op:

  • Identificatie van de inlenende organisatie;
  • Aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling in overeenstemming met Wet minimumloon en minimum vakantietoeslag
  • Uitvoeren van identiteitscontrole.

Wij zijn blij met het bestaan van dit certificaat en het bijbehorende zeer strenge controlesysteem. Want iedereen kan zeggen dat alles correct wordt geregeld, maar bewijzen dat dat ook werkelijk zo is kunnen er maar weinig!

Alles over uw StiPP pensioen binnen de flexbranche

We hechten er grote waarde aan om ook na onze carrière te kunnen genieten van het leven. Steden bezoeken, lekker eten en op stap gaan met de kleinkinderen. Daarom bouwen werknemers bij hun bedrijven pensioen op. Ook arbeidskrachten die werken via Persolvo kunnen na hun loopbaan die droomtrip naar New York vervullen.

Persolvo geldt als de juridische werkgever en daarom worden alle werknemers verplicht aangemeld bij Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP), de pensioenregeling voor uitzendkrachten, payrollers en gedetacheerden in de flexbranche. Maar wat houdt deze pensioenregeling precies in? Kan het pensioen worden afgekocht? Persolvo geeft antwoord op de belangrijkste vragen.

1) Vanaf wanneer bouw ik pensioen op bij StiPP?

U begint met het opbouwen van uw pensioen als u zes maanden werkzaam bent in de flexbranche en op de loonlijst staat van Persolvo. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. De pensioenopbouw bij StiPP gaat van start als u minimaal 21 jaar bent. Met behulp van uw DigiD kunt u via de website van StiPP direct zien of u pensioen opbouwt. Dat kan ook via mijnpensioenoverzicht.nl en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in uw dossier. Op het UPO staan alle actuele gegevens van het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd.

De pensioenregeling van StiPP is verplicht voor iedereen die werkt in de branche voor personeelsdiensten. Bijvoorbeeld voor uitzendkrachten. Of voor werknemers die via een payroll-onderneming of detacheringsbureau werken.

Iedere Nederlander heeft recht op een AOW-uitkering, het basispensioen. Die uitkering geldt als de AOW-leeftijd wordt bereikt. Jarenlang lag die op 65 jaar, maar deze leeftijd werd verhoogd: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Hierna hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. Naast de AOW bouwt iedere werknemer een aanvullend pensioen op bij het pensioenfonds waar de werkgever bij is aangesloten. Hierdoor bouwt u extra financiële zekerheid op.

2) Hoe werkt de pensioenregeling?

Bij StiPP gaat het om een beschikbare premieregeling. U bouwt individueel een pensioenkapitaal op. Iedere maand wordt een bedrag gestort op uw pensioenrekening. Met dit geld wordt belegd. Het ingelegde geld en het rendement van uw belegging maken samen het pensioenkapitaal. Wanneer u met pensioen gaat, is het mogelijk om met het pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering te kopen.

De hoogte van de inleg hangt af van het brutosalaris en de regeling. In de Basisregeling gaat het om 2,6% procent van het bruto loon. In de Plusregeling hangt het percentage af van de leeftijd. Hoe ouder, hoe meer geld er wordt ingelegd. Binnen deze regeling gaat het om minimaal 4 procent van de pensioengrondslag.

3) Wat wordt bedoeld met pensioengrondslag?

De pensioengrondslag slaat op het deel van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd. De pensioengrondslag komt neer op het pensioengevend loon minus een AOW-franchise. Dit is een aftrekbedrag, want over het eerste deel van het loon mag geen pensioen worden opgebouwd. Deze franchise wordt per uur bepaald en is voor 2018 6,43 euro.

4) Wat is het verschil tussen de Basisregeling en de Plusregeling?

StiPP kent twee pensioenregelingen: de Basisregeling en de Plusregeling. Bij die eerste betaalt u geen pensioenpremie. Dat is wel het geval bij de Plusregeling. Bij deze regeling bouwt u meer pensioen op, heeft uw samenwonenden partner recht op partnerpensioen en bouwt u pensioenkapitaal op als u arbeidsongeschikt raakt gedurende uw dienstverband. Deze eigenschappen kent de Basisregeling niet. U komt in aanmerking voor de Basisregeling als u 26 weken werkt in de flexbranche. De Basisregeling loopt door tot maximaal 52 weken. Vervolgens stapt u in de Plusregeling.

5) Hoeveel pensioen krijgt u van StiPP?

Dat bedrag staat niet vast. U weet de hoogte op de dag van de pensioendatum. Het exacte bedrag hangt af van de hoogte van het ingelegde kapitaal, het behaalde rendement uit beleggingen en de kosten voor de aankoop van de pensioenuitkering.

6) Ik werk in de bouw. Bij welk pensioenfonds zit ik?

Timmermannen, metselaars, calculators, uitvoerders en andere arbeidskrachten in de bouw hebben te maken met het BpfBOUW, dat staat voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Hierin zitten de volgende bedrijfstakken aangesloten:

  • bouw & infra
  • natuursteenbedrijf
  • timmerindustrie
  • betonmortelindustrie
  • bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven
  • baksteenindustrie

Elke bedrijfstak heeft naast de cao een eigen aanvullingsregeling, waardoor u eerder met pensioen kunt dan uw AOW-pensioendatum. Hieraan zitten wel enkele voorwaarden verbonden.

7) Wanneer kunt u gebruik maken van uw pensioenuitkering?

Dat moment kunt u zelf bepalen. Als u tegelijkertijd uw pensioen en uw AOW wilt ontvangen hoeft u haast niets te doen. StiPP stuurt zes maanden voordat u uw AOW krijgt een aanvraagformulier.

8) Ik ben nog geen 21 jaar. Kan ik dan al mijn pensioen opbouwen?

Nee, dat is niet mogelijk. U begint met uw pensioenopbouw als u minstens 21 jaar bent.

9) Kan ik mijn pensioen afkopen? Ofwel eerder ontvangen?

U kunt uw pensioen afkopen als u langer dan twee jaar uit dienst bent. Uw laatste opbouw mag niet later zijn dan 1 januari 2018. Daarnaast moet uw pensioenkapitaal lager zijn dan € 5.555,63. Het kan zijn dat uw afkoopgrens hoger is, want de afkoopgrens is afhankelijk van uw leeftijd. Bent u meer dan 2 jaar uit dienst? Dan stuurt StiPP u vanzelf een voorstel. Ondertussen hoeft u niets te doen. Bij afkoop krijgt u het pensioen in een keer uitbetaald met als gevolg dat u later geen StiPP-pensioen ontvangt. Woont u in het buitenland dan moet u StiPP zelf benaderen om uw pensioen af te kopen.

10) Ik stap over naar een andere werkgever binnen de flexsector. Wat betekent dit voor mijn deelname aan de StiPP-pensioenregeling?

Er verandert niets. U blijft uw pensioen opbouwen bij StiPP, tenzij de nieuwe werkgever niet is aangesloten bij StiPP.

11) Wanneer is de betaling van het pensioen?

Elke maand wordt het pensioen naar uw rekening overgemaakt. De betaaldata valt rond de 24e van iedere maand. In december halverwege de maand. Het verschilt per bank wanneer het bedrag op uw rekening staat.

Elke maand ontvangt u op uw bankrekening het netto pensioen. Dat betekent dat StiPP automatisch de inkomstenbelasting en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet inhoudt. Ieder jaar kunnen de fiscale regels veranderen, waardoor het nettobedrag anders kan uitpakken. StiPP stuurt jaarlijks een overzicht van uw pensioenuitkering en de ingehouden belasting.

 

Wilt u meer weten over uw pensioen? Kijk dan op de StiPP of BpfBOUW. Of neem contact op met Persolvo.

Nils van der Veen - Persolvo payroll-specialist

De kern van ons werk is ontzorgen via payrolling

Nils van der Veen, Accountmanager Persolvo:

“Mijn advies? Organiseer je personeelszaken zo dat je onder alle omstandigheden zorgeloos kunt meebewegen met de ups en downs van de markt. Dát is de kern van ons werk: ontzorgen.”

“Ik weet uit mijn ondernemersjaren hoe zwaar de verantwoordelijkheid is om mensen op je loonlijst te zetten. Kan ik de risico’s ook dragen als het even minder gaat? Hoeveel tijd ben ik kwijt aan alle werkgeversformaliteiten? Maar je weet ook: groeien kan alleen met genoeg vaktalent.”

“Kiezen voor payroll is groeien met behoud van flexibiliteit. Dat is voor mij de basis voor een eerlijk advies. Blijkt payroll in de context van het totale HRM-beleid de best passende oplossing te zijn, dan realiseer ik binnen de gegeven speelruimte een scherpe prijs voor mijn klanten.”

“Een snelle oplossing verkopen is geen kunst.
Ik creëer liever oplossingen met blijvende waarde.”

“Essentieel voor mij is dat het klikt. Snelle oplossingen verkopen is geen kunst. Ik creëer liever toekomstbestendige oplossingen. Door goed te luisteren. Hoe zit je bedrijf in elkaar? Zijn er knelpunten? Waar ben je als ondernemer of HR-manager écht mee geholpen? Daar baseer ik mijn advies op.”

“Zoals klanten met elke vraag bij mij terechtkunnen, kan ik met elke vraag aankloppen bij de experts in onze kennisorganisatie. Arbeidsrecht, wetgeving of het loonverhoudingsvoorschrift, Persolvo weet tot achter de komma hoe het zit en hoort. Die zekerheid geef ik graag door.”

“Nog een bijzonder klantvoordeel is dat we deel uitmaken van een groter geheel, de DIT-Holding. In een landelijk netwerk van collega-bedrijven kan ik shoppen voor antwoorden op alle voorkomende HR-vraagstukken in de metaal, techniek, bouw en schildersbranche. Ontzorgen, dát is de kern. Dat begint met een advies over transparante payroll-oplossingen, maar ook andere vragen zijn welkom.”

Over Nils

Nils van der Veen (34) stapt in 2017 binnen in de wereld van Persolvo. Hij studeerde Internationale Handel & Groothandel en Commerciële Economie. Nils verdiende zijn sporen als ondernemer in de telemarketingbranche, waaronder vijf jaar op Curaçao. Hij is praktisch ingesteld en makkelijk in de omgang. Nils woont met zijn vriendin in de regio Rotterdam, gaat vier tot vijf keer per week naar de sportschool en houdt van voetbal en Feijenoord.