Alles over uw StiPP pensioen binnen de flexbranche

We hechten er grote waarde aan om ook na onze carrière te kunnen genieten van het leven. Steden bezoeken, lekker eten en op stap gaan met de kleinkinderen. Daarom bouwen werknemers bij hun bedrijven pensioen op. Ook arbeidskrachten die werken via Persolvo kunnen na hun loopbaan die droomtrip naar New York vervullen.

Persolvo geldt als de juridische werkgever en daarom worden alle werknemers verplicht aangemeld bij Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP), de pensioenregeling voor uitzendkrachten, payrollers en gedetacheerden in de flexbranche. Maar wat houdt deze pensioenregeling precies in? Kan het pensioen worden afgekocht? Persolvo geeft antwoord op de belangrijkste vragen.

1) Vanaf wanneer bouw ik pensioen op bij StiPP?

U begint met het opbouwen van uw pensioen als u zes maanden werkzaam bent in de flexbranche en op de loonlijst staat van Persolvo. Dit hoeft niet een aaneengesloten periode te zijn. De pensioenopbouw bij StiPP gaat van start als u minimaal 21 jaar bent. Met behulp van uw DigiD kunt u via de website van StiPP direct zien of u pensioen opbouwt. Dat kan ook via mijnpensioenoverzicht.nl en het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) in uw dossier. Op het UPO staan alle actuele gegevens van het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd.

De pensioenregeling van StiPP is verplicht voor iedereen die werkt in de branche voor personeelsdiensten. Bijvoorbeeld voor uitzendkrachten. Of voor werknemers die via een payroll-onderneming of detacheringsbureau werken.

Iedere Nederlander heeft recht op een AOW-uitkering, het basispensioen. Die uitkering geldt als de AOW-leeftijd wordt bereikt. Jarenlang lag die op 65 jaar, maar deze leeftijd werd verhoogd: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Hierna hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. Naast de AOW bouwt iedere werknemer een aanvullend pensioen op bij het pensioenfonds waar de werkgever bij is aangesloten. Hierdoor bouwt u extra financiële zekerheid op.

2) Hoe werkt de pensioenregeling?

Bij StiPP gaat het om een beschikbare premieregeling. U bouwt individueel een pensioenkapitaal op. Iedere maand wordt een bedrag gestort op uw pensioenrekening. Met dit geld wordt belegd. Het ingelegde geld en het rendement van uw belegging maken samen het pensioenkapitaal. Wanneer u met pensioen gaat, is het mogelijk om met het pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering te kopen.

De hoogte van de inleg hangt af van het brutosalaris en de regeling. In de Basisregeling gaat het om 2,6% procent van het bruto loon. In de Plusregeling hangt het percentage af van de leeftijd. Hoe ouder, hoe meer geld er wordt ingelegd. Binnen deze regeling gaat het om minimaal 4 procent van de pensioengrondslag.

3) Wat wordt bedoeld met pensioengrondslag?

De pensioengrondslag slaat op het deel van het salaris waarover pensioen wordt opgebouwd. De pensioengrondslag komt neer op het pensioengevend loon minus een AOW-franchise. Dit is een aftrekbedrag, want over het eerste deel van het loon mag geen pensioen worden opgebouwd. Deze franchise wordt per uur bepaald en is voor 2018 6,43 euro.

4) Wat is het verschil tussen de Basisregeling en de Plusregeling?

StiPP kent twee pensioenregelingen: de Basisregeling en de Plusregeling. Bij die eerste betaalt u geen pensioenpremie. Dat is wel het geval bij de Plusregeling. Bij deze regeling bouwt u meer pensioen op, heeft uw samenwonenden partner recht op partnerpensioen en bouwt u pensioenkapitaal op als u arbeidsongeschikt raakt gedurende uw dienstverband. Deze eigenschappen kent de Basisregeling niet. U komt in aanmerking voor de Basisregeling als u 26 weken werkt in de flexbranche. De Basisregeling loopt door tot maximaal 52 weken. Vervolgens stapt u in de Plusregeling.

5) Hoeveel pensioen krijgt u van StiPP?

Dat bedrag staat niet vast. U weet de hoogte op de dag van de pensioendatum. Het exacte bedrag hangt af van de hoogte van het ingelegde kapitaal, het behaalde rendement uit beleggingen en de kosten voor de aankoop van de pensioenuitkering.

6) Ik werk in de bouw. Bij welk pensioenfonds zit ik?

Timmermannen, metselaars, calculators, uitvoerders en andere arbeidskrachten in de bouw hebben te maken met het BpfBOUW, dat staat voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Hierin zitten de volgende bedrijfstakken aangesloten:

  • bouw & infra
  • natuursteenbedrijf
  • timmerindustrie
  • betonmortelindustrie
  • bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijven
  • baksteenindustrie

Elke bedrijfstak heeft naast de cao een eigen aanvullingsregeling, waardoor u eerder met pensioen kunt dan uw AOW-pensioendatum. Hieraan zitten wel enkele voorwaarden verbonden.

7) Wanneer kunt u gebruik maken van uw pensioenuitkering?

Dat moment kunt u zelf bepalen. Als u tegelijkertijd uw pensioen en uw AOW wilt ontvangen hoeft u haast niets te doen. StiPP stuurt zes maanden voordat u uw AOW krijgt een aanvraagformulier.

8) Ik ben nog geen 21 jaar. Kan ik dan al mijn pensioen opbouwen?

Nee, dat is niet mogelijk. U begint met uw pensioenopbouw als u minstens 21 jaar bent.

9) Kan ik mijn pensioen afkopen? Ofwel eerder ontvangen?

U kunt uw pensioen afkopen als u langer dan twee jaar uit dienst bent. Uw laatste opbouw mag niet later zijn dan 1 januari 2018. Daarnaast moet uw pensioenkapitaal lager zijn dan € 5.555,63. Het kan zijn dat uw afkoopgrens hoger is, want de afkoopgrens is afhankelijk van uw leeftijd. Bent u meer dan 2 jaar uit dienst? Dan stuurt StiPP u vanzelf een voorstel. Ondertussen hoeft u niets te doen. Bij afkoop krijgt u het pensioen in een keer uitbetaald met als gevolg dat u later geen StiPP-pensioen ontvangt. Woont u in het buitenland dan moet u StiPP zelf benaderen om uw pensioen af te kopen.

10) Ik stap over naar een andere werkgever binnen de flexsector. Wat betekent dit voor mijn deelname aan de StiPP-pensioenregeling?

Er verandert niets. U blijft uw pensioen opbouwen bij StiPP, tenzij de nieuwe werkgever niet is aangesloten bij StiPP.

11) Wanneer is de betaling van het pensioen?

Elke maand wordt het pensioen naar uw rekening overgemaakt. De betaaldata valt rond de 24e van iedere maand. In december halverwege de maand. Het verschilt per bank wanneer het bedrag op uw rekening staat.

Elke maand ontvangt u op uw bankrekening het netto pensioen. Dat betekent dat StiPP automatisch de inkomstenbelasting en de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet inhoudt. Ieder jaar kunnen de fiscale regels veranderen, waardoor het nettobedrag anders kan uitpakken. StiPP stuurt jaarlijks een overzicht van uw pensioenuitkering en de ingehouden belasting.

 

Wilt u meer weten over uw pensioen? Kijk dan op de StiPP of BpfBOUW. Of neem contact op met Persolvo.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × 3 =