Kosten payroll pakken vaak gunstig uit

Payrolling is een gedegen methode om de flexibiliteit te optimaliseren en toch een duurzame band op te bouwen met talentvolle medewerkers. De kosten van payroll pakken vaak gunstig uit in vergelijking met andere flexoplossingen. Dat komt ten dele omdat werkgevers zelf de werving en selectie uitvoeren. Een andere besparende factor zit in het verminderen van administratieve processen en werkgeversrisico’s.

Stel, een medewerker wordt ziek. Dat kost een werkgever direct geld, onder meer aan verzuimbeleid. Naarmate de uitval langer duurt, des te kostbaarder het wordt. Dan moet er immers een re-integratietraject worden bewandeld. Voor kleinere bedrijven is dit nauwelijks op te brengen, zeker als u ook nog te kampen heeft met extra loonkosten voor de inzet van vervangend personeel. Werkt een medewerker op basis van een payroll contract, dan komen eventuele ziektekosten voor rekening van de payroll specialist. Dat zit als het ware in de kosten van payroll ingecalculeerd.

Geen misverstanden over kosten payroll
Bij Persolvo houden we niet van misverstanden over payroll kosten. Je gaat met medewerkers geen payroll contract aan om ‘goedkoper’ uit te zijn. Het grootste deel van de payroll kosten bestaat uit het brutoloon van de medewerker. Dat doet voor het loon van uw vaste mensen niet onder. Bij Persolvo hanteren we het principe ‘Gelijk werk is gelijk loon’. Dat hebben we vastgelegd in onze garanties. Als payroll specialist in de sector bouw houden wij ons strikt aan de bouw-cao en aan de pensioenafspraken die in de bouw-cao vastliggen. Daar doen we geen concessies aan.

Het brutoloon is dus bepalend voor de kosten payroll. Daar komt een opslag bovenop, gerelateerd aan de services en garanties die een payroll contract met zich meebrengt. Dat verklaart meteen dat payrolling niet bedoeld is om goedkoop personeel in te zetten. En tóch pakken de kosten van payroll vaak gunstig uit. Dat komt doordat bedrijven geen kosten maken voor:
– Het afsluiten van arbeidscontracten
– Het bijhouden van de loonadministratie
– Het uitbetalen van salarissen en vakantietoeslagen
– Administratieve processen die samenhangen met belasting- en premieafdracht
– Formaliteiten en verplichtingen rond ziekteverzuim

Kosten payroll berekenen? Wij zijn u graag van dienst
Om de opslag over het brutoloon vast te stellen, maken wij als payroll specialist gebruik van een zogeheten omrekenfactor. Wilt u precies weten hoe de payroll kosten uiteindelijk per medewerker of groep van medewerkers uitvallen? Wij rekenen het u graag vrijblijvend voor. U kunt daarvoor gebruikmaken van ons offerteformulier. Dat gaat snel en efficiënt en het verplicht u tot niets.

Bedenk dat er veel payrollaanbieders zijn, maar dat er maar één echte payroll specialist voor de bouw en techniek is. Dat is Persolvo. Wij bieden ‘payroll met garanties’. Wij zijn volwaardig lid van de NBBU, wat voor u een extra garantie is. Als NBBU-lid voeren we namelijk het SNA-certificaat (Stichting Normering Arbeid). Dat betekent dat we vorm geven aan goed werkgeverschap en dat onze klanten gevrijwaard zijn van alle mogelijke claims.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

zeventien − 4 =