Payroll met garanties

‘Payroll is een effectief HR-instrument voor bedrijven die snel moeten acteren op wat de markt vraagt, maar wel de regie willen houden over de werving en selectie.’ Dat zegt HR-adviseur Joyce Stasch Pieper in een interview voor deze nieuwsbrief.

De afgelopen jaren gaf Joyce voor een samenwerkingsverband van bouw- en infrastructuurbedrijven invulling aan de personele bezetting van een even ambitieus als gecompliceerd project in het zuiden des lands. Voor de werkgeversformaliteiten vertrouwde ze op de payroll-services van Persolvo.

De reden om te kiezen voor payroll was enerzijds de gewenste balans in flexibiliteit en zekerheid en anderzijds de noodzaak om de werving en selectie van personeel in eigen hand te houden, ingegeven door hoge maatschappelijke verplichtingen (SROI). Kiezen voor eigen werving en selectie kan zijn ingegeven door uiteenlopende redenen. Veel bedrijven hebben goede, eigen locale bestanden of geven de voorkeur aan de inzet van eigen recruiters die de bedrijfscultuur beter kennen dan wie dan ook. Bovendien komen er vaak open sollicitaties binnen, die tot een match kunnen leiden.

“Payroll vergroot de noodzakelijke flexibiliteit en slagkracht”

Het voordeel van payroll is dan dat u eigen mensen aan uw organisatie kunt binden, maar de risico’s die samenhangen met werkgeverschap op de lange baan kunt schuiven. Veel bedrijven weten immers niet wat de markt over een jaar doet. En in de dynamische wereld van bouw en techniek is projectmatig werken de norm en bieden payroll-services de mogelijkheid om projecten op maat in te vullen en ‘grip’ te houden op de mensen die voor u werken. Dat laatste is bij de huidige schaarste extra belangrijk.

Grotere bouw- en productiebedrijven zetten payroll vooral in om hun flexibiliteit en slagkracht te maximaliseren. Agile ondernemen, waarbij wendbaarheid en reactievermogen strategische kernkwaliteiten zijn om soepel te schakelen op snelle markt- en klantbewegingen, is immers dé succesfactor van de 21ste eeuw. Payroll is daarbij een effectief en strategisch HR-instrument. Kleinere bedrijven zetten payroll vaak omdat ze simpelweg de schaalgrootte niet hebben om er een volwaardige HR-afdeling op na te houden. En HR is tegenwoordig niet iets dat je er als eigenaar/directeur of operationeel manager ‘even bij doet’.

“Payroll biedt toegevoegde waarde als HR-verlengstuk”

Voor deze bedrijven is Persolvo letterlijk een verlengstuk, waarmee alle vereiste HR-expertise is ingevuld. Wij bieden ondersteuning met HR-adviezen op maat, met het opstellen van contracten, bij SROI- en subsidietrajecten en bij het oplossen van juridische vraagstukken. Minstens zo belangrijk: Persolvo neemt de werkgeversrisico’s over en geeft uitvoering aan de loonadministratie. Dat scheelt veel tijd en zorgen en schept ruimte voor maximale focus op de kernactiviteiten van uw onderneming.

Payroll is dus een beproefd HR-instrument dat verschillende doelen dient: maximalisering van uw bewegingsvrijheid in de context van de marktdynamiek, ondersteuning van bijzondere projecten, vermindering van werkgeversrisico’s of minimalisering van de administratieve druk. Daarbij is het essentieel dat uw bedrijf harde garanties heeft dat alle processen en activiteiten die u uitbesteedt correct en volgens de kleinste letters van de wet worden uitgevoerd. U blijft uiteindelijk verantwoordelijk! Onaangename verrassingen achteraf, in het kader van de Wet Keten Aansprakelijkheid bijvoorbeeld, kunnen u lelijk opbreken.

Persolvo biedt die harde garanties. Ons motto luidt niet voor niets ‘Payroll met garanties’. Wat die garanties inhouden, voor u en uw medewerkers, leest u op onze vernieuwde website. De belangrijkste waarborg voor kwaliteit en handelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving, is ons lidmaatschap van de branchevereniging NBBU. Aan dit lidmaatschap is de verplichting van het NEN 4400-1 certificaat verbonden, uitgegeven en streng gecontroleerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA). U kunt dit certificaat zien als een ‘payroll-keurmerk’, waarin essentiële zekerheden voor zowel bedrijven als medewerkers vastliggen. U leest er meer over in deze nieuwsbrief, maar ik kan u nu vast vertellen dat wij er trots op zijn dat wij u deze zekerheden bieden!

Veel leesplezier,

Algemeen Directeur Marcel van Kesteren

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negentien − 10 =