De maatregelen van de WAB

De WAB kent een zestal maatregelen die per 1 januari 2020 van kracht worden. Hieronder de zes wijzigingen kort toegelicht:

    OPROEPKRACHTEN

Meer zekerheid
Werknemers met een oproepovereenkomst moeten tenminste 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Als een oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd moet de werkgever de werknemer een aanbod doen voor een arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan de gemiddelde omvang van de arbeid van de voorafgaande 12 maanden.

    PAYROLL

Gelijke rechten
Payroll medewerkers krijgen dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als de werknemers die bij de opdrachtgever in dienst zijn. Voor de rechtspositie geldt dat de wettelijke ketenregeling van toepassing is: max 3 tijdelijke contracten in 3 jaar. Uitzondering op de arbeidsvoorwaarden is de pensioenregeling, dat wordt met 1 jaar uitgesteld.

   WW-PREMIE

Verschil vast/flex
De werkgever betaalt een lage WW-premie bij een vast contract en een hoge WW-premie bij een tijdelijk contract.

   TRANSITIEVERGOEDING

Vanaf 1e werkdag
Werknemers krijgen vanaf de 1e werkdag recht op de transitievergoeding. De opbouw wordt voor iedereen gelijk: 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar. De hogere transitievergoeding bij dienstverbanden langer dan 10 jaar worden afgeschaft.

   KETENBEPALING

Van 2 naar 3 jaar
De maximale periode van opeenvolgende contracten wordt verruimd van 2 naar 3 jaar, voordat de tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd. De onderbreking van 6 maanden in de ketenregeling blijft ongewijzigd.

ONTSLAGGRONDEN

Cumulatiegrond
Aan de huidige lijst met ontslaggronden wordt een cumulatiegrond toegevoegd. Dit houdt in dat ook een combinatie van omstandigheden bij elkaar opgeteld kan leiden tot ontslag.